İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2013

FÜLE, AKPM’DE AB GENİŞLEMESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Štefan Füle 24 Ocak 2013 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) yaptığı konuşmada, AB genişlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2012 yılının genişleme alanında olumlu gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğuna dikkat çeken Füle, Hırvatistan’ın AB’nin 28’inci üye devleti olmaya hazırlandığını, Sırbistan’ın aday ülke statüsü elde ettiğini ve Karadağ ile müzakerelere başlandığını kaydetti. Füle, 2013 yılında genişlemede kaydedilen ivmenin sürdürülmesinin genişleme politikasının inandırıcılığı bakımından elzem olacağını ifade etti. Füle, konuşmasında, üç yatay konuya dikkat çekti:

  • Genişlemenin inandırıcılığı

Füle, geçmişteki genişleme dalgalarından alınan derslerin göz önünde bulundurulmasının; genişlemenin inandırıcılığının ve dönüştürücü gücünün korunmasının önemine değindi. Füle, önceki genişlemelerden edinilen deneyimler ışığında Komisyon’un hukukun üstünlüğü alanına ayrı bir önem atfetmeye başladığını ifade etti. Füle, Avrupa Komisyonu’nun 23 ve 24’üncü müzakere fasıllarının (Yargı ve Temel Haklar ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) müzakerelerde öncelikli olarak ele alınması ve aday ülkelerin hukukun üstünlüğü alanında sağlam bir sicil kaydı oluşturmasının sağlanması için bu fasıllardaki gelişmelerin müzakereler tamamlanıncaya kadar izlenmesi yaklaşımını benimsediklerini kaydetti.

  • Çözülmemiş ikili anlaşmazlıklar

Çözülmemiş ikili anlaşmazlıkların AB’nin karşılaştığı önemli zorluklardan biri olduğunu belirten Füle, ikili konuların AB’ye getirilmesini ve katılım sürecinin ikili anlaşmazlıklar nedeniyle gecikmesini veya kesintiye uğramasını istemediklerini ifade etti. 2013 yılında, bu konunun iyi komşuluk ilişkilerinin önemli bir parçası olarak kabul edileceğini belirten Füle, bunun genişleme sürecinin ileriki safhalarında daha da önem kazanacağını söyledi ve ikili anlaşmazlıkların katılım sürecini geciktirmemesi için bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

  • AB müktesebatına uyum

Krizin AB müktesebatına uyumun önemini artırdığını ifade eden Füle, yalnızca aday ülkelerin değil; potansiyel aday ülkelerin de AB’nin değişmekte olan ekonomik yönetişimine ayak uydurması gerektiğini ifade etti.

Füle, Komisyon’un 2013 yılı ilkbaharında Hırvatistan’ın son kapsamlı izleme raporunu sunacağını, ayrıca Sırbistan’ın ve Makedonya’nın müzakerelere başlamak için yeterli düzeyde ilerleme kaydedip etmediğine dair ve Kosova ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’na yönelik müzakerelere başlanıp başlanmayacağına dair raporları açıklayacağını ifade etti.

Füle, ayrıca, ilerleme kaydettiği takdirde, Arnavutluk’a ilişkin bir rapor da yayınlayabileceklerini belirtti. Füle, Karadağ, Türkiye ve İzlanda ile de Nisan ayındaki seçimlerden sonra katılım müzakerelerinin ilerletilmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Füle, 2013 yılında Kosova ile vize diyaloğunda ilerleme kaydedilmesini, Türkiye ile ise vize diyaloğuna başlanmasını ümit ettiklerini belirtti.