İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2013

İLK AB - LATİN AMERİKA VE KARAYİP DEVLETLER TOPLULUĞU ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlk olarak gerçekleşen AB-Latin Amerika ve Karayip Devletler Topluluğu Zirvesi, 26 - 27 Ocak 2013 tarihleri arasında Şili’nin başkenti Santiago’da geçekleşti. Zirve’ye AB’nin temsilcilerinin yanı sıra 33 ülkeden oluşan Latin Amerika ve Karayip  Devletler Topluluğu’nun (CELAC) liderleri katıldı.

Esasen bu Zirve, 1999 yılından beri AB ve Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında yapılan zirve toplantıları sonucunda gerçekleştirildi. Geniş bir gündeme sahip AB-CELAC Zirvesi’nde öncelikli olarak sürdürülebilir kalkınma, çevre, iklim değişikliği, enerji, göç, sosyal politika, uluslararası ticaret ve uyuşturucu ile mücadele konuları ele alındı. Zirvede AB liderleri özellikle Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin pazarlarını açmalarını ve küresel ekonomik kriz sonrasında artış gösteren korumacı önlemleri kaldırmaları için çağrıda bulundu. Ayrıca Latin Amerika ve Karayip ülkeleri içiç uluslararası standartlar ile uyumlu şeffaf ve istikrarlı yasal çerçevelerin getirilmesinin önemi vurgulandı.

Zirve sonucunda liderler arasında ortak bir siyasi deklarasyonun yanı sıra 2013 ve 2015 yıllarını kapsayan bir eylem planı kabul edildi. Ortak siyasi deklarasyonda, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin liderleri, ülkelerinde ticaret ve yatırımı teşvik edecek politikalar yürüteceklerine dair taahhütte bulundu. Eylem planı kapsamında ise, sekiz farklı alanda iki bölgenin arasında işbirliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. Bu alanlar; yatırım ve sürdürülebilir kalkınma için girişimcilik; bilim, araştırma, yenilikçilik ve teknoloji; sürdürülebilir kalkınma (özellikle çevre, yenilenebilir enerji kaynakları, iklim değişikliği alanlarında); bölgesel entegrasyon (sosyal, yoksulluk ile mücadele, altyapılar alanlarında); göç; eğitim; uyuşturucu ile mücadele ve cinsiyet eşitliği olarak belirlendi.

Söz konusu eylem planınahttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135043.pdf internet adresinden ulaşılabilir.

AB-CELAC Zirvesi öncesinde, AB’nin resmi istatistik kurumu  Eurostat, 25 Ocak 2013 tarihinde,  AB Üye Devletleri ve CELAC içerisinde yer alan 33 ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik son verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre, 2011 yıllında AB’nin CELAC ülkelerine yönelik ihracatı 101 milyar avroya ve söz konusu ülkelerden gerçekleştirdiği ithalat ise 113 milyar avroya ulaştı.

AB’nin CELAC ortakları arasında en fazla ihracatta bulunduğu ülkelerin başına Brezilya (29,6 milyar avro, toplam payının yüzde 34’ü), Meksika (20,7 milyar avro; yüzde 24), Arjantin (6,5 milyar avro; yüzde 8) ve Şili (6,1 milyar avro, yüzde 7) gelirken; AB’nin en çok ithalatta bulunduğu CELAC ülkeleri ise sırasıyla; Brezilya (28,5 milyar avro, yüzde 33), Meksika (14,3 milyar avro, yüzde 17), Arjantin (7,7 milyar avro, yüzde 9) ve Şili (7,4 milyar avro, yüzde 9) olarak gösteriliyor.

AB’nin en fazla ticaret açığı kaydettiği ülkeler ise Kosta Rika (-4,4 milyar avro), Kolombiya (-2,3 milyar avro) ve Peru (-2,2 milyar avro) olurken; ticaret fazlası kaydettiği ülkelerin ise Meksika (6,3 milyar avro) ve Panama (1,8 milyar avro) olduğu açıklanıyor.

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-25012013-AP/EN/6-25012013-AP-EN.PDF internet adresinden ulaşılabilir.

 

Zirvede AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Merkel ve Van Rompuy ile bir araya geldi.

Zirve notlarında göze çarpan bir diğer gündem konusu da Türkiye tarafından Zirvenin açılış oturumuna katılan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelmesi oldu. Bağış ve iki lider arasında yapılan görüşmede; Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması için olumlu mesajlar verildi. Özellikle pozitif gündemin ve İrlanda’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın getireceği iyimser tablonun altı çizildi. Merkel’in Şubat ayında Türkiye’ye ziyareti öncesinde verdiği mesajlarda, Temmuz ayına kadar sürecek İrlanda Dönem Başkanlığı sırasında en az bir müzakere başlığının açılması gerektiğini belirten Merkel, bunun için Fransa’nın tutumunu yumuşatma adına ülke ile resmi temaslarda bulunacağını belirtti. Herman Van Rompuy da ilişkilerin normal seyrine dönmesini desteklediğini dile getirdi.

Bağış Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Dışişleri Bakanı Alfredo Moreno’nun yanı sıra; diğer bazı AB üye ülkelerinin Başbakan ve Dışişleri Bakanlarıyla da temaslarda bulundu. Ayrıca ikili görüşmeler çerçevesinde, Danimarka AB Bakanı Nicolai Wammen ve Avusturya’nın Avrupa Politikalarından Sorumlu Devlet Sekreteri Reinhold Lopatka’nın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasına  destek verdiğini belirtti.