İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2013

AB’den Afganistan’a sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine ve çiftçilere destek

Avrupa Komisyonu ve Afganistan Maliye Bakanı Ömer Zahilval, sağlık ve tarım alanlarında yeni programların desteklenmesi için 185 milyon avro tutarındaki iki finansman anlaşmasını 28 Ocak 2013 tarihinde imzaladı.  Anlaşma çerçevesindeki sağlık programı sayesinde 21 vilayette nüfusun neredeyse yarısına denk gelen 14 milyon kişi için temel sağlık ve hastane hizmetleri sunulacak. Aynı zamanda Afganistan’daki ulusal sağlık stratejisinin uygulanmasındaki çalışmalarını da destekleyen program, Afganistan'daki yoksul kesimin temel kamu hizmetlerine ve uzak vilayetlerde yaşayanların iyi tıbbi imkânlara daha kolay erişebilmesini amaçlıyor.

Bunun yanında, su yönetimini de içeren tarım programı, nüfusun yüzde 80'inin geçimini tarımdan veya bağlantılı faaliyetlerden sağladığı Afganistan'ın kırsal bölgelerine odaklanacak. Program ile tarımda uygun stratejilerin sağlanması, su kaynakları yönetim planının uygulanması, özel sektörün gelişiminin desteklenmesi ve mevsimsel ve kronik işsizliğe çözüm bulunması gibi konularda Tarım Bakanlığı'nın desteklemesi amaçlanırken, kırsal kesimde haşhaş yetiştiriciliğine alternatif olarak bitkisel üretimin desteklenmesi, hastalıktan arî ağaçların üretimi, satışı ve piyasa koşullarının iyileştirilmesi gibi geçim kaynakları sağlanmasına yardımcı olması hedefleniyor.

AB’nin Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Andris Piebalgs yaptığı açıklamada, Afgan halkının son yıllarda savaş, istikrarsızlık ve ağır yoksulluk nedeniyle çok acı çektiğini, AB'nin kalkınma yardımlarıyla daha iyi bir gelecek için umut vermek istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını belirtirken, bu yeni finansman ile Afganistan'ı "geçiş sürecinden dönüşüm sürecine" daha sonra da kendini idame ettirebilen bir ülke olma noktasına erişme konusunda destekleyeceklerini ifade etti.