İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2013

Avrupa Parlamentosu nükleer güvenliğin iyileştirilmesini istiyor

Avrupa Parlamentosu 24 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen taslak kararda nükleer stres testleri sonucunda Ekim 2012’de açıklanan önerilerin gecikmeksizin hayata geçirilmesini tavsiye etti. Parlamenterler gerekli iyileştirmelerin ve bir kaza olması halinde diğer maliyetlerin karşılanmasının nükleer santralin işletmecilerinin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Bilindiği gibi stres testleri sonucunda nükleer santrallerin güvenlik açıkları ve eksikleri tespit edilmişti. Parlamenterlerin üzerinde önemle durduğu bir başka husus nükleer santrallerdeki güvenlik önlemlerinin artırılması ve eksiklerin giderilmesinin bedelinin vergi yükü olarak vatandaşlara yansımaması.