İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2013

ABAD Yunanistan’ın şans oyunlarına ilişkin mevzuatını yeniden düzenlemesi gerektiğine karar verdi

İki İngiliz şirketinin Yunanistan’da spor oyunlarında bahis oynatabilmeleri için yaptıkları başvurunun reddedilmesi üzerine açtıkları davada Yunan mahkemesinin konuyu AB Adalet Divanı’na sorması üzerine, Divan üye devletlerin AB’de hizmetlerin serbest dolaşımı ve yerleşme hakkını ancak kamu düzeni ve kamu güvenliği gerekçeleriyle sınırlayabileceklerini belirtikten sonra, şans oyunlarının düzenlemesinin bir kamu şirketinin tekelinde olmasının Yunanistan hükümetinin iddia ettiği gibi, şans oyunlarının oynanmasını azaltmak ve bu kapsamdaki suçlarla mücadele etmek için uygun bir yöntem olup olmadığının ve hizmetlerin serbest dolaşımını kısıtlamaya yönelik haklı (kamu düzeni/güvenliği) bir gerekçe oluşturup oluşturmadığının Yunan mahkemelerince değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi (Cases C-186/11; C-209/11). Divan’a göre Yunanistan’ın bu alandaki mevzuatını düzenlemesi için iki muhtemel yol bulunmakta: Şans oyunlarındaki mevcut tekeli reforme ederek, kamu otoritelerinin etkin ve sıkı denetimine tabi tutmak veya her ne kadar AB mevzuatı buna zorlamasa da, ilgili pazarı, eşit muamele, vatandaşlığa dayalı ayrımcılık yapmama ve şeffaflık ilkeleri temelinde özelleştirmek.