İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 OCAK 2013

TÜİK, veri kalitesinin artırılması amacıyla proje başlatıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla AB’nin finansman desteğiyle bir proje gerçekleştirilecek. Ana yararlanıcısı TÜİK olan projeyle, kurumun idari kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla karar alma süreçleri için daha sağlam bir temel sunacak istatistiki verilerin kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, iyi geliştirilmiş bir şebeke, güvenlik sistemleri ve afet durum merkezlerinin kurulması yoluyla bilgi teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi ile portal yayılımı ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzleri oluşturulması planlanıyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hizmetlerinin Geliştirilmesi adını taşıyan proje 6 milyon 235 bin avro’ya mâl olacak ve Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması’nın onaylanmasıyla hayata geçirilecek. Anlaşmanın ”Özel Sektör Gelişimi” sektör başlığı altındaki çalışmalarla Avrupa Araştırma Alanı’yla daha iyi bir bütünleşmenin sağlanması ile araştırma ve teknoloji alanında ilerleme kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Teknik danışmanlık ve ekipman alımı bileşenleri bulunan projeyle, kurumun bilgisayar, server, printer, çeşitli yazılımlar gibi ihtiyaçları da karşılanacak, yeni teknolojilerin adaptasyonunun sağlanabilmesi için hizmet alımı ve eğitimleri gerçekleştirilecek.

Toplam bütçesi 6 milyon 235 bin avro’yu bulacak “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi” için 5 milyon 345 bin avro AB kaynağı, 890 bin avro ulusal kamu katkısı kullanılacak. Proje, teknik danışmanlık ve ekipman alımı bileşenlerinden oluşacak. Proje kapsamında TÜİK’in bilgisayar, server, printer, çeşitli yazılımlar gibi ihtiyaçları karşılanacak, yeni teknolojilerin adaptasyonunun sağlanabilmesi için hizmet alımı ve eğitimleri gerçekleştirilecek.