İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-23 OCAK 2013

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA TÜRKİYE RAPORU TARTIŞILDI

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İşleri Komitesi 21 Ocak 2013 tarihinde AP Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan taslak Türkiye raporunu tartıştı. Toplantıda Ria Oomen Ruijten'in katılım müzakerelerinde 2 yeni fasıl açılması talebine büyük destek gelirken,  AP'deki siyasi grupların sözcüleri ve oturumda konuşan milletvekillerinin çoğu, rapordaki 23’üncü ve 24’ncü fasıllar olan yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenliğin müzakerelere açılması çağrısına katıldıklarını bildirdi.

AP Türkiye taslak raporunda, yeni anayasayı hazırlama kararlılığı ve bu süreçte katılımcılığa verilen önem nedeniyle TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu övülerek, çalışmaların AB değerleriyle uyumlu şekilde ilerletilmesi gereği ifade edildi. Taslak raporda, yeni anayasanın güçler ayrılığı, yeterli denge ve fren sistemi, din ve devlet toplum işlerinin ayrılması ve vatandaşların temel haklarını güvence altına alan kapsayıcı bir yönetim modeli ve kapsayıcı bir vatandaşlık tanımı ilkelerine uygun hazırlanmasının önemi vurgulanıyor. AP Türkiye raporunda 3’üncü yargı paketinden memnuniyet duyulduğu belirtilirken, reformların sürdürülmesi ve 4’üncü yargı paketinin Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki yoruma açık suç tanımları, ifade özgürlüğü, uzun tutukluluk süreleri ve sanık hakları gibi alanlarda iyileştirmeler getirmesi isteniyor. İfade özgürlüğü ve çoğulcu medyanın temel Avrupa değerleri olduğu belirtilen raporda, doğru işleyen bir demokrasi için muhalif görüşlerin de dile getirilebildiği gerçek ifade özgürlüğünün vazgeçilmez olduğu ifade ediliyor.

Raporda ayrıca Türkiye, ordu üzerinde sivil denetimi güçlendirecek reformları sürdürmeye teşvik edilirken, bu kapsamda diğer bazı önerilere ilaveten Yüksek Askeri Şura'nın yapısı ve yetkilerinin gözden geçirilmesi isteniyor. Bunun yanında Kürt meselesine siyasi çözüm için çabaların artırılması ve TBMM başta olmak üzere demokratik organlarda bu meselenin tartışılmasını tavsiye eden raporda, Türkiye'nin Suriye'deki demokratik güçlere bağlılığı ve Suriyeli sığınmacılara yaptığı yardımlar takdir edilerek AB'ye ve üye ülkelere Ankara'nın insani yardım çabalarına destek olmaları çağrısına yer veriliyor. 

Toplantıda AP Hollanda İşçi Partili (PvdA) sosyal demokrat milletvekili Emine Bozkurt, söz alarak, Avrupa Parlamentosu´nun Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten´ı yazmış olduğu dengeli rapordan dolayı kutlarken, Dışişleri Komitesi üyelerine seslenerek Avrupa Parlamentosu olarak gerçekten etkili olmayı ve Türkiye´de yaşanmakta olan önemli süreçlerin desteklenmesini isteyip istemediklerini yoksa sadece politik beyanatlar vermenin mi peşinde olduklarını sordu. Bozkurt, tam da Türkiye´de Kürt meselesinin yeniden gündemde olduğu bir dönemde Türkiye´ye destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Emine Bozkurt Türkiye´de, basın özgürlüğü gibi, çözümlenmesi gereken çeşitli sorunlar olduğunu dile getirerek, bu ve buna benzer sebeplerle üyelik müzakerelerinin yargı ve temel haklar ile ilgili 23’üncü ve adalet, özgürlük ve güvenlik ile ilgili 24’üncü fasıllarının açılmasını desteklediğini vurgularken, bu fasılların açılmasının sadece genel olarak insan hakları konusunda bir ilerleme sağlanmasına değil, aynı zamanda Türkiye´nin kanayan yarası kadına karşı şiddete karşı da Avrupa Birliği´nden Türkiye´ye destek sağlanmasına fırsat tanıyacağını belirtti. Aynı zamanda AP olarak 4’üncü Yargı Reformu Paketi´ni de desteklemeleri gerektiği ifade eden Bozkurt, bunun yanında Türkiye´deki Suriyeli mülteciler konusunda da Avrupa Birliği´nin Türkiye’nin yükünü paylaşması gerektiğine inandığını dile getirerek sözlerine son verdi.

Avrupa Parlamentosu´nun Türkiye raporu, mart ayında Dışişleri Komitesi´nde oylandıktan sonra Nisan ayında Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu´nda oylanacak.