İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-23 OCAK 2013

AVRO GRUBU VE AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

21 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilen Avro Alanı Maliye Bakanları toplantısında Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker’in görevinin sona ermesi nedeniyle, başkanlık görevine iki buçuk yıllığına Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem seçilerek atandı. Avro Grubu toplantısında ayrıca Avrupa İstikrar Mekanizması tarafından doğrudan kurtarmanın nasıl işleyeceği ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) sağlanan kurtarma programında kaydedilen ilerleme ele alındı. GKRY’e ilişkin kurtarma programının sonuçlanması ve borçların sürdürülebilirliğinin belirlenmesi için yeni hükümetin kurulmasının beklendiği ve bu durumda programın Mart ayından önce sonuçlanmayacağı belirtildi. GKRY Haziran 2012’de kurtarma fonuna başvurmuştu ve ülkenin borçlarının kontrol altına alınmasına yönelik programa ilişkin görüşmeler o tarihten itibaren sürmekteydi. Borçların azaltılması amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF birtakım özelleştirmeler gerçekleştirilmesini talep ediyorlar. GKRY’de 17-24 Şubat’ta gerçekleşecek seçimler sonrasında ekonomik programa son şeklinin verilmesi bekleniyor. Avro Alanı’nda sorunlu bankalara Avrupa İstikrar Mekanizması’nın sermaye desteği sağlamasının uygulama çerçevesinin ne şekilde olacağının ise 2013’ün ilk yarıyılında kararlaştırılması öngörülüyor. 

22 Ocak 2013 tarihinde düzenlenen AB ekonomi ve maliye bakanları toplantısında 11 üye ülkenin  (Belçika, Almanya, Estonya, Yunanistan İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Portekiz, Slovenya ve Slovakya) işbirliği halinde finansal işlem vergisi uygulamasına (Financial Transaction Tax-FFT) ilişkin bir karar alındı.  Avrupa Komisyonu geliştirilmiş işbirliğinin içeriğinin belirlenmesi için bir mevzuat tasarısı hazırlayacak. Tasarının kabulü katılan üye ülkelerin oybirliğini gerektiriyor. 11 üye ülkenin uygulayacağı finansal işlem vergisinin detayları henüz kararlaştırılmadı ancak, Avrupa Komisyonu’nun Şubat ayında konuya ilişkin bir tasarı sunması bekleniyor. Avrupa Komisyonu’nun vergilendirmeden sorumlu üyesi Algirdas Semeta, bölgesel olarak uygulanan ilk finansal işlem vergisi olması itibariyle söz konusu verginin AB için ve küresel anlamda önemli bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

AB Maliye Bakanları Konsey toplantısında ayrıca İrlanda Dönem Başkanlığı’nın çalışma programında ekonomiye ilişkin maddeler ele alındı. 

Konsey’de görüşülen diğer konular arasında yıllık büyüme araştırması raporu ve bu raporda yer alan öncelikler yer aldı. Konsey, 2012’de belirlenmiş olan beş önceliğin bu yıl için de geçerli olduğunu belirtti. Büyümenin sağlanması amacıyla daha iyi koordinasyon ve daha etkin politikalar aracılığıyla AB ve üye ülkeler düzeyinde gerçekleştirilmesi gereken eylemler beş ayrı öncelikli alan dahilinde ortaya konuluyor. Önümüzdeki Mart ayında AB Konseyi Avrupa Sömestiri sürecinde üye ülkelerin reform programları ve istikrar ve yakınsama programları hazırlıklarına ilişkin bir yönlendirme yapacak.

Konsey’de ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından, geçen yıl Aralık ayında yayınlanan, üçüncü ülkelerin de dahil olduğu vergi kaçağı ve kaçakçılığı ile mücadele eylem planına ilişkin bir tebliğ sunuldu.  Söz konusu tebliğ Konsey’in teknik uzmanları tarafından incelenecek.