İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-23 OCAK 2013

41 ODA VE BORSA AB ÜYESİ ÜLKELERİN ODALARIYLA EŞLEŞTİ

AB-Türkiye Odalar Forumu II Projesi (ETCF-II), “Oda/Borsaların Avrupa-Türkiye Pozitif Gündemine Katkıları Oda Ortaklıkları Hibe Programı Başlangıç Toplantısı'' TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, EUROCHAMBRES Genel Sekreteri Arnaldo Abruzzini, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Erwan Marteil ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Başkanı Muhsin Altun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB oda geliştirme programlarının, oda ve borsaların hizmet kapasitesinin gelişmesine çok ciddi katkılar sağladığını ifade etti. Projeyle, AB üye ülkelerindeki odalarla da ileriye dönük işbirliği zemini oluşturulduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda iş dünyasına dönük hizmet ve kapasitelerini, AB normları doğrultusunda hızla geliştirdiklerini ve bu kapsamda yeni hizmetler, faaliyet alanları ve kurumlar oluşturduklarını belirtti.
 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB Oda Forumu Projeleri'nin, 2001'den beri uyguladıkları oda geliştirme programlarının dördüncüsü olduğunu ifade ederken, bu projelerin oda ve borsaları AB üyeliğine hazırlamak, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu'na ve insandan insana temasa katkı sağlamak ve Türkiye'nin AB üyeliğinin getireceği fırsatlar konusunda bilinç oluşturmayı amaçladıklarına işaret etti.

Proje kapsamında Türkiye'deki 41 oda ve borsanın, AB üyesi ülkelerdeki 34 oda ile eşleştirildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Eşleşme projeleri Türkiye'nin her bölgesine yayıldı. Bu eşleştirme projeleriyle dış ticaret, inovasyon, kümelenme, tarımsal destekler, çevre ve mesleki eğitim konularında işbirlikleri  geliştirileceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, iyi uygulamaların Türkiye'ye transfer edileceğini söyledi. 
 

Toplantıda, proje kapsamında 40 oda ve borsa çalışanının, AB konusunda eğitim programına katıldığı ve yaklaşık 3 bin firmaya AB katılım sürecini ne kadar bildiklerini görmek için anket uygulandığı ve bunun yanında 250 firmaya da detaylı bir anket uygulaması yapılarak üretimlerinin AB mevzuatına uyumunun tespit edildiğini ifade etti. Bunun için odalardan 25 uzmanın eğitime tabi tutulduğu ve bu uzmanların AB'den gelen uzmanlarla birlikte anketi bizzat uyguladığı belirtildi. Uygulama sonunda, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği, tüketicinin korunması, CE işareti, kimyasallar ve gıda sağlığı konusundaki AB mevzuatına uyum düzeylerinin görülmesi bekleniyor.

Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES akademilerine oda ve borsalardan 30 yöneticinin katılımının sağlandığını, oda ve borsa yöneticilerinin, diğer ülkelerdeki en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olduklarını, deneyim ve bilgi değişimi sağlandığını ve geleceğe dönük işbirliği için zemin hazırlandığını belirtirken, oda ve borsalardan 60 uzmanın inceleme ziyaretleri için Belçika, Fransa, Avusturya ve Polonya'ya gittiğini ve bu ülkelerdeki odaların mesleki eğitim, dış ticaretin desteklenmesi, inovasyon ve KOBİ destekleme araçları, mesleki eğitim gibi uygulamalarını inceleyip, Türkiye'ye aktarmasının amaçlandığını vurguladı.