İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-23 OCAK 2013

AP KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN DAHA SIKI KURALLAR GETİREN TÜZÜĞÜ ONAYLADI

AP 16 Ocak 2013 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşları için daha sıkı bir yasal çerçeve getiren yeni tüzüğü onayladı. Konuyla ilgili AP raportörü olan Leonardo Domenici bu tüzük ile kabul edilen yeni kuralların özellikle kriz dönemlerinde kamu borçlarının derecelendirmesi ile ilgili olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının müdahalesinin engellenmesine katkıda bulunacağını ifade etti. Yeni kurallara göre kredi derecelendirme kuruluşlarının kamu borçları ile ilgili olarak yılda 3 kez talep edilmemiş (unsolicited) derecelendirme yapmalarına izin verilecek. Bu derecelendirmenin takvimi de her yıl için bir önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar açıklanacak. Ayrıca, ihmal veya kasti hata durumlarında hukuki olarak mesul sayılacaklar. Tüzük, çıkar çatışmaları durumunda yapılacaklar, pazarda rekabeti artırmaya yönelik önlemler ve rating’lerin fazlaca dikkate alınmasını engelleyecek önlemler de içermekte. Söz konusu kuruluşların bağımsızlıklarını temin etmek için de, kredi derecelendirme kuruluşlarının, kuruluşta yüzde 10’dan fazla hisseye sahip olan bir firmayı derecelendirmesi yasaklanıyor. Söz konusu kuruluşlar özellikle ekonomik ve mali krizlerde katalizör rolü oynamakla eleştirilmişlerdi. Özellikle 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşunun pazarda hakim olması ve bu tür kuruluşların firmalarla aralarındaki yakın ilişkiler AP üyeleri tarafından eleştirildi. Avrupa Komisyonu ise 2016 yılı sonuna kadar, kamusal bir Avrupa kredi derecelendirme kuruluşu oluşturma olasılığının inceleneceği sözünü verdi. Tüzük ile ilgili olarak Konsey ile AP arasında 27 Kasım 2012 tarihinde uzlaşmaya varılmıştı. Ancak Konseyin resmi olarak da tüzüğü onaylaması gerekiyor.