İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-23 OCAK 2013

YENİ AB SÜRÜCÜ BELGESİ FORMATI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

3’üncü AB Sürücü Belgesi Yönergesi” olarak bilinen 2006/126/EC sayılı Yönerge, 19 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönerge ile AB genelinde verilen tüm sürücü belgelerine standart AB formatı zorunluluğu getirildi. 

Yeni AB sürücü belgeleri, halihazırda AB genelinde 300 milyonu aşkın sürücü tarafından kullanılmakta olan 100’ü aşkın farklı formattaki sürücü belgesinin yerini alacak. Yeni AB sürücü belgeleriyle, serbest dolaşımın artırılması, yol güvenliğinin iyileştirilmesi ve sürücü belgelerinde sahteciliğin üstesinden gelinmesi amaçlanıyor. 19 Ocak 2013 itibarıyla AB genelinde yürürlüğe giren kurallar şu şekilde:

  • Sürücü belgelerinde standart AB formatı

19 Ocak 2013 itibarıyla AB genelinde verilen tüm sürücü belgeleri plastik kredi kartı görünümümdeki yeni AB formatına göre çıkarılacak. Mevcut sürücü belgeleri bu zorunluluğun kapsamına girmezken, 2033 yılına kadar yeni formata dönüştürülmesi gerekiyor.

  • Artırılmış güvenlik

Sürücü belgelerinde sahteciliğin önüne geçilebilmesi için yeni sürücü belgelerine belirli güvenlik özellikleri eklenecek. Bu kapsamda, ulusal makamlar arasında bilgi alışverişini kolaylaştırmak üzere bir Avrupa elektronik bilgi değişim sistemi oluşturulması öngörülüyor. Ceza puanlarının farklı Üye Devletler arasında aktarılmasını mümkün kılan bu sistem ile “ehliyet turizmi” olarak da bilinen bir Üye Devlette ehliyetine el konulan bir kişinin diğer bir Üye Devlette yeni ehliyet çıkarmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

  • Sürücü belgelerinin düzenli yenilenmesi

AB genelinde sürücü belgelerinin düzenli bir şekilde yenilenmesi yoluyla yol güvenliğinin sağlanması ve sahteciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni kurallara göre, otomobil ve motosiklet sürücülerinin bulundukları Üye Devlete göre her 10 ila 15 yılda bir sürücü belgelerini yenilemeleri gerekecek. Otobüs ve kamyon sürücülerinin ise, her 5 yılda bir sürücü belgelerini yenilemeleri ve tıbbi muayeneye tabi olmaları gerekiyor.

  • Sürücü emniyetinin sağlanması

Sürücü emniyetinin sağlanması kapsamında ise, güçlü motosiklet ehliyeti için 21 olan yaş alt sınırı 24’e çıkarılıyor. Yaş alt sınırının yükseltilmesinin yanı sıra sürücü belgelerinin kademeli bir şekilde verilmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemeye göre, güçlü motosikletler için sürücü belgesi almak isteyenlerde 2 yıl yerine 4 yıl sürücülük deneyimine sahip olma şartı aranacak. Yeni düzenleme uyarınca, mopedler de yeni bir araç kategorisi olarak kabul edilecek ve moped ehliyeti almak isteyen kişilerin teorik bir testten geçmeleri gerekecek. Ayrıca, Üye Devletler moped ehliyeti almak isteyenlere yetenek ve davranış testleri uygulayabilecek. Moped ehliyetlerinin diğer Üye Devletlerde tanınması için AB genelinde önerilen alt yaş sınırı ise 16 olacak, ancak Üye Devletler kendi ülkeleri için yaş alt sınırını 14’e indirebilecekler.

  • Sürüş eğitmenleri için asgari standartlar

Yeni düzenleme ile, sürüş eğitmenlerinin de belirlenen asgari yeterlilik ve eğitim süresi standartlarına uymaları gerekecek.

2006/126/EC sayılı Yönerge’ye http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0126:20111219:EN:PDF adresinden ulaşılabilir.