İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-23 OCAK 2013

AB ‘de veri koruması alanında yürütülen çalışmalar devam ediyor

Avrupa Komisyonu, 2012 yılı başında verilerin korunmasına ilişkin yeni bir Tüzük ve polis teşkilatı ile adalet kurumları arasında verilerin paylaşılmasına ilişkin yeni bir Yönerge’den oluşan yasal düzenleme tasarısını Avrupa Parlamentosu’na ve AB üye devletlerine sunmuştu.  İrlanda Dönem Başkanlığı'nın öncelikleri arasında veri korunmasının da yer almasıyla bu alanda yürütülen çalışmaların yoğunlaştığı gözleniyor. Avrupa Parlamentosu, 8 Ocak 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun veri koruma kurallarına ilişkin sunduğu çalışmalar üzerine hazırladığı iki taslak raporunu sundu. Bu raporlar kapsamında Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu’nun internette üzerine kişisel verilerinin kullanılmasına ilişkin hakları güçlendirme ve AB Tek Pazarı’nı oluşturma önceliklerini destekliyor. Nitekim, Avrupa Parlamentosu, yasal düzenleme tasarısına kişilerin verilerinin korunmasına ve özellikle “Unutulma Hakkı”nın güçlendirilmesine yönelik bazı ek maddeler ilave ettiği de dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu’nun bağımsız ulusal veri koruması kurumlarının yetkilerinin güçlendirilmesine yönelik önerisini desteklerken,  Avrupa Parlamentosu ayrıca güçlü ve bağımsız bir AB veri korunması kurumunun kurulmasını talep ediyor.  Tüm bu tartışmalara ek olarak, 18 Ocak 2013 tarihinde gerçekleşen AB Adalet  ve İçişleri Bakanları Gayri Resmî Toplantı’sında da veri korunması önemli bir gündem maddesi oluşturdu. AB Bakanları, veri korunmasına ilişkin özellikle hane halkının bu yasal düzenlemenin kapsamı dışında tutulup tutulması, “Unutulma Hakkı”nı kapsamının genişletilmesi ve AB kurallarını ihlal eden şirketlerin ne derecede cezalandırılacağı gibi hususlar üzerinde görüştüler.