İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-23 OCAK 2013

AB Genel Mahkemesi Avrupa Parlamenteri’nin dokunulmazlığının kaldırılmasına itirazını reddetti

AB Genel Mahkemesi (EU General Court) Fransız Avrupa Parlamenteri Bruno Gollnisch’in Avrupa Parlamentosu’nun (AP) dokunulmazlığının kaldırılması yönünde aldığı karara karşı yaptığı itirazı 17 Ocak tarihinde reddetti. Mayıs 2011 tarihinde AP, Fransız Ulusal Cephe (National Front) Partisi üyesi olan Gollnisch’in ırk düşmanlığını kışkırtıcı beyanları nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti. Avrupa Parlamenterleri görevleriyle ilgili olarak açıkladıkları görüşlerden ve kullandıkları oylardan dolayı soruşturulamaz, kovuşturulamaz ya da tutuklanamazlar. Ancak AP Gollnisch’in ırk düşmanlığını kışkırtıcı beyanlarının AP’deki faaliyetleriyle değil, Fransa’da vekili olduğu bölgedeki konumu ile ilgili olması nedeniyle dokunulmazlık kapsamında olmadığına karar verdi. Gollnisch’in bu karara itirazını da AB Mahkemesi, dokunulmazlığın AP’deki görevlerin ifasıyla ilgili görüşlerin açıklanmasını kapsadığını, dolayısıyla açıklanan görüşle Parlamento görevi arasında doğrudan ve açık bir bağ olması gerektiğini belirterek, Gollnisch’in söz konusu açıklamalarıyla AP’deki görevleri arasında herhangi bir bağlantı olmadığı gerekçesiyle reddetti.