İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 OCAK 2013

TÜRKİYE TARAFINDAN HAZIRLANAN İLERLEME RAPORU AÇIKLANDI

AB Bakanlığı tarafından hazırlanan “2012 Yılı İlerleme Raporu” 31 Aralık 2012 tarihinde açıklandı. Raporda genel olarak son bir yıl içinde AB müktesebatına uyum kapsamında yapılan mevzuat çalışmaları ve kaydedilen somut ilerlemeler ele alındı.

Bilindiği gibi, Avrupa Komisyonu’nun 2012 Türkiye İlerleme Raporu’nu açıklamasını takiben, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış yaptığı açıklamada, raporun özellikle siyasi kriterler bölümünün hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Aynı şekilde raporun GKRY’nin AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığı sırasında hazırlanmasını eleştirdi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye tarafından hazırlanan rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise, 1998 yılından beri düzenli olarak yayımlanan Türkiye’ye ilişkin ilerleme raporunu hatırlatarak, son raporun daha sübjektif ve taraflı tutumların gölgesinde kaldığını müşahede ettiklerini bildirdi. Buna karşılık; ilk kez Bakanlık tarafından hazırlanan raporda “Siyasi Kriterler”, “Ekonomik Kriterler” ve “Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği” kapsamında son 10 yılda yaklaşık 2 bin mevzuatın ulusal mevzuat kapsamında düzenlenip yürürlüğe girdiğini kaydetti. Diğer taraftan 272 sayfalık raporu, Türkiye’nin AB standartlarına her geçen gün daha da yakınlaşmasının işareti olarak gördüğünü dile getirdi. Raporun ayrıca tepki niteliğinde değil, yapılan reformların paylaşılması yönünde hazırlandığının altını çizdi. 

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu Türkiye tarafından hazırlanan 2012 yılı ilerleme raporunu değerlendiren basın açıklamasında, böyle bir raporun hazırlanmasının Türkiye’nin AB üyeliği hedefi için çalışmaya devam ettiğinin en önemli göstergesi olduğunu belirtti. İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun basın duyurusu aşağıda sunulmaktadır:

“Avrupa Birliği Bakanlığımız tarafından hazırlanan “2012 yılı ilerleme raporu” 31 Aralık 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Raporda, Türkiye’de 2012 yılında AB Bakanlığı’nın eşgüdümünde AB sürecinde kaydedilen ilerlemeler ve gelişmeler yer almaktadır.  Böyle bir raporun hazırlanması Türkiye’nin AB üyeliği hedefi için çalışmaya devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Hem bu açıdan hem de AB makamlarına kaydedilen ilerlemeyi somut bir şekilde sunması bakımından önemli bir belgedir. Ayrıca AB üyeliği sürecinde artık Türkiye’nin kendi kendisinin takipçisi haline gelmesini göstermesi açısından da takdire şayandır.

Bu ilerleme raporunda aktarılan gelişmelerin özellikle AB yetkilileri nezdinde tanıtımının önemini hatırlatır, AB Komisyonu ve Konseyi tarafından dikkate alınarak, gelecek yılki AB ilerleme raporuna ve genel olarak Türkiye’nin üyelik müzakereleri sürecine olumlu olarak yansımasını umarız. Bu girişiminden dolayı AB Bakanımız ve Başmüzakerecimiz Sayın Egemen Bağış’ı kutluyor, reformların hızlanarak devamını diliyoruz.”

 

Türkiye tarafından hazırlanan ilerleme raporuna http://www.ab.gov.tr/files/2012_ilerleme_raporu_02_01_13_fotomat_version.pdf

adresinden ulaşılabilir.

 

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın AB Bakanlığı tarafından hazırlanan ilerleme raporuna ilişkin yazılı basın açıklamasına http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48405&l=1 adresinden ulaşılabilir: