İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 OCAK 2013

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ, GÖREVE GELİŞİNİN 4’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE BASIN BİLDİRİSİ YAYINLADI

9 Ocak 2009 tarihinde AB Başmüzakerecisi olarak başladığı görevinin yanında, 5 Temmuz 2011 tarihinde kurulan 61’inci hükümet döneminde AB Bakanı olan Egemen Bağış göreve gelişinin 4’üncü yıldönümüne ilişkin bir basın bildirisi yayınladı. AB sürecini Türkiye’nin cumhuriyet ilanından sonraki en büyük çağdaşlaşma projesi olarak gördüğünü ve bu önemli görevi 4 yıldır sürdürüyor olmasının büyük sorumlulukları beraberinde getirdiğini belirten Bağış, bu bilinçle 2005 yılında başlanan katılım müzakerelerini aynı kararlılıkla devam ettirdiklerini ifade etti.

Egemen Bağış açıklamasında, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde AB’den kaynaklanan olumsuzluklara rağmen sürece bağlı kaldıklarını, tüm çalışmalara ve emeklere rağmen müzakere sürecinin farklı yorumlanmakta olduğunu belirtti. AB’nin genişleme tarihinde hiçbir ülkenin karşılaşmadığı haksız siyasi blokajlarla karşı karşıya kalındığını, bu nedenle de AB üyeliği yolunda atılan adımların ve yapılan reformların resmi müzakere sürecine yansımadığını ifade eden Bağış, bu yıl yayınlanan Türkiye İlerleme Raporu’nun sürecin taraflı bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koyduğunu vurguladı. Buna karşılık Türkiye’nin hazırladığı İlerleme Raporu’nun ise reform kararlığını sorgulayanlara en net cevap olduğunu belirtti.

Basın bildirisinde 4 yıllık çalışmalarına değinen Egemen Bağış, yapılan çalışmalar, reformlar ve projeler sayesinde gelinen noktada Türkiye’nin 4 yıl öncesinden daha özgür, daha saydam, daha güçlü ve daha demokratik olduğunu ve bu yüzden aynı azimle çalışmalara devem edildiğinin altını çizdi. Egemen Bağış’ın göreve gelişinin 4’üncü yıldönümü sebebiyle yayınladığı basın bildirisine  http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48439&l=1 adresinde ulaşılabilir.