İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 OCAK 2013

İRLANDA, AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI’NI RESMEN ÜSTLENDİ

İrlanda, 1 Ocak 2013 tarihinde AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı. İrlanda’nın 7’nci kez üstlendiği AB Konseyi dönem başkanlığı, Dublin’in AET/AB’ye üyeliğinin 40’ıncı yıl dönümüne denk gelmesi bakımından sembolik öneme sahip. İrlanda’nın AB dönem başkanlığını üstlenmesiyle, ilk kez kurtarma fonu alan bir Üye Devlet AB dönem başkanlığını üstlenmiş oldu.

İrlanda’nın AB dönem başkanlığının teması olarak seçtiği üç anahtar kelime: istikrar, istihdam ve büyüme (“Stability, Jobs and Growth”) olurken, İrlanda Dönem Başkanlığı’nın sloganı ise “İrlanda 2013: İstikrar, İstihdam ve Büyüme için” olarak belirlendi. Dublin’in en önemli önceliğini ise AB’de istikrarın sağlanması ve bunun büyüme ve istihdama dönüştürülmesi oluşturuyor.

İrlanda AB Dönem Başkanlığı’nın nihai çalışma programının ve önceliklerinin lansmanı 9 Ocak 2013 tarihinde AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, İrlanda Cumhurbaşkanı Enda Kenny ve İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eeamon Gilmore’un katılımıyla Dublin’de gerçekleştirildi. İrlanda’nın temel hedeflerini kalıcı insan merkezli büyüme, istihdam dostu büyümeye ve Avrupa’nın kaynaklarına yatırım ve Avrupa ve Dünya: Ortaklarla kazan-kazan taahhütleri oluşturuyor.

İrlanda Dönem Başkanlığı’nın AB Konseyi kapsamındaki 9 ayrı konsey yapılanmasında belirlediği başlıca öncelikleri ise şu şekilde:

  • İstikrarın güvence altına alınması: Bankacılık birliği, Avrupa sömestri ve Ekonomik ve Parasal Birliğe ilişkin reformlarda bir sonraki safhaya geçilmesi,
  • Sürdürülebilir büyüme ve istihdama yatırım: Dijital Tek Pazar oluşturulması başta olmak üzere Tek Pazar’ın geliştirilmesi, genç işsizliğiyle mücadele, akıllı ve sürdürülebilir büyüme,
  • AB ve Dünya: barış, demokrasi ve refah arayışına katkıda bulunulması, ABD başta olmak üzere önemli ortaklarla ikili ticaret anlaşmalarına öncelik verilmesi.

Genişleme politikası da İrlanda Dönem Başkanlığı’nın önem verdiği dosyalar arasında yer alıyor. İrlanda, 2013 yılının ilk yarısı boyunca sürecek olan dönem başkanlığı süresince, İzlanda ve Karadağ’ın katılım müzakerelerinde ilerleme kaydetmeyi, Türkiye ile durma noktasına gelmiş olan katılım müzakerelerini yeniden başlatmayı ve Batı Balkan ülkelerinin AB ile bütünleşme sürecini ilerletmeyi amaçlıyor. İrlandalı yetkililer 6 ay sürecek olan dönem başkanlığı boyunca Türkiye ile en az bir başlığı müzakereye açmak niyetinde olduğunu her fırsatta dile getiriyorlar.

 

10 Ocak 2013 tarihinde ise, Avrupa Komisyonu Üyeleri, İrlanda AB Dönem Başkanlığı’nın önceliklerini görüşmek üzere Dublin’i ziyaret etti. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, İrlanda Cumhurbaşkanı Kenny, Dışişler ve Ticaret Bakanı Gilmore ve hükümet yetkilileri ile görüştü. Kenny ve Gilmore, İrlanda’nın AB genelinde endişe uyandıran genç işsizliği, istikrarın sağlanması ve bankacılık birliğinin oluşturulmasıyla istikrarın sağlanması gibi konularla nasıl başa çıkmayı planladıkları konusunda bilgi verdiler. Barosso ve Kenny basına kapalı bir toplantı gerçekleştirirken, İrlandalı bakanlar ise ilgili Komisyon Üyeleriyle tematik görüşmelerde bulundular.

İrlanda AB Dönem Başkanlığı’nın resmi web sayfasına http://www.eu2013.ie adresinden,İrlanda AB Dönem Başkanlığı’na ilişkin İKV görüşüne ise http://www.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=haberler&baslik=İRLANDA,ABKONSEYİDÖNEMBAŞKANLIĞINIDEVRALDI...&id=3355 adresinden ulaşılabilir.