İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 OCAK 2013

AB BÜTÇE PAKTI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AB’de Mali Pakt 1 Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe girdi. Ekonomik ve Parasal Birlik’te istikrar, koordinasyon ve yönetişime ilişkin antlaşma, üye ülke kamu bütçelerinin dengede olmasını ve Avro Alanı krizinde olduğu gibi aşırı açıkların oluşmasının önlenmesini hedefliyor.

Mali Pakt, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti hariç 25 AB Üye Devleti tarafından 2 Mart 2012 tarihinde imzalanmıştı. Antlaşma, para birimi Avro olan devletlere uygulanacak, diğer devletler ise Avro para birimini kabul etmeleriyle birlikte antlaşmanın hükümleriyle bağlı olacaklar. Ancak bu ülkeler talep ettikleri takdirde daha erken bir tarihte antlaşmanın bazı hükümleriyle bağlı olabilecekler. Antlaşma’nın 12 Avro Alanı ülkesi (Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Almanya, Estonya, İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Finlandiya, Portekiz ve Slovenya ) tarafından 1 Ocak’tan önce kabul edilmesi yürürlüğe girmesinin yolunu açtı. Diğer dört üye devlet (Litvanya, Letonya, Romanya ve Danimarka) bu ülkeleri takip ettiler.

Bütçe Paktı, bütçe disiplinini güçlendirerek üye devletlerin kanunlarında ya da anayasalarında altın kural olarak yer almasını amaçlıyor. Bütçe Paktına üye olan devletlerin kamu maliyelerini dengede tutmaları veya bütçe fazlası vermeleri gerekiyor. Kurala göre bir üye devletin yıllık kamu açığı ancak ciddi durgunluk yaşadığında GSYİH’sının yüzde 0,5’ini geçebilir. Avrupa Adalet Divanı da devreye girerek bir üye devletin bu kurala düzgün bir şekilde uyup uymadığını kontrol etme ve uymadığı takdirde GSYİH’sının yüzde 0,1’i kadar cezaya tabi tutma hakkına sahip bulunuyor. Pakta üye devletlerin 1 Ocak 2014 tarihine kadar bütçe dengesi kuralını iç mevzuatlarına aktarmaları gerekiyor.

Alman Hükümeti sözcüsü antlaşmanın yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını açıklarken, Mali Pakt’ın olumlu bir gelişme olduğunu ancak diğer önlemlerin de bunu takip etmesi gerektiğini, AB düzeyinde daha fazla ekonomik koordinasyonun şart olduğunu belirtti.  Bu açıklama Şansölye Angela Merkel’in krizin henüz bitmediğine ilişkin uyarısıyla da örtüşüyor.

Diğer yandan, ekonomist Joseph Stiglitz Alman gazetesi Handelblatt’a yaptığı açıklamada mali Pakt hakkında eleştiride bulunarak İspanya ve Yunanistan’ın ekonomik krizden kurtulmasına ilişkin ümit olmadığını “Avro Alanı Mali Pakt’ının” ise bir çözüm olmadığını ve Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alımının geçici ve palyatif tedbirler olduğu yorumunda bulundu. Geçtiğimiz Aralık ayında diğer bir ekonomist Nouriel Roubini ise Mali Paktın Avro Alanı durgunluğunu derinleştireceğini ve bunun Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya ve Avusturya’nın bile kamu açıklarının azaltmaya çalışacaklarını belirtti. ABD ve Japonya’da kemer sıkma politikasının global ekonomiyi başka bir krize sokma riskinin olduğunu ekledi.