İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 OCAK 2013

“2012 – AVRUPA’DA İSTİHDAM VE SOSYAL GELİŞİMLER” BAŞLIKLI RAPOR YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu 8 Ocak 2013 tarihinde “2012 – Avrupa’da İstihdam ve Sosyal Gelişimler” başlıklı bir rapor yayımladı. AB’de sosyal politika ve istihdam alanında 2012 yılında yaşanan gelişmelerin yer aldığı raporda, özellikle AB çapında 2012 yılında hızla tırmanışa geçen uzun süreli işsizliğe dikkat çekiliyor.

Uzun süreli işsizliğin, kısa vadede dışlanma ve uzun vadede yoksulluk riski taşıdığının vurgulandığı rapordan bazı satırbaşları ise şu şekilde:

  • 2012 yılında ulusal borç krizine dönüşen mali ve ekonomik kriz en fazla Güney Avrupa ülkelerini etkiledi. Ülke hükümetleri ve şirketler 2012 yılında daha fazla faiz ödemek zorunda kalırken, pazar kayıpları yaşandı.  
  • AB’de 2008 yılında yüzde 7,1 olan işsizlik, 2012’nin üçüncü çeyreği sonunda yüzde 10,6’ya yükseldi. Buna bağlı olarak uzun süreli işsizlik oranı’da 2009’da yüzde 3,0; 2011’de yüzde 4,1 iken, 2012’nin ikinci yarısında yüzde 4,6 seviyesine ulaştı.
  • 2011 yılında uzun süreli işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkeler, sırasıyla: Slovakya, İspanya, Yunanistan, İrlanda, Letonya, Litvanya ve Estonya.
  • AB ülkelerinde uzun sureli işsizliğin bu denli artış göstermesinin temel nedeni, iş gücü piyasasının yeni iş imkânları yaratamıyor olması. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde yeşil ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık sektöründe (yani yeni iş imkânları yaratma imkânının daha fazla olduğu sektörlerde) yeni iş imkânlarının yaratılmasına çaba gösterilmesi gerekmekte.
  • AB çapında 2012 yılında etkilerini artıran ekonomik kriz, uzun sureli dışlanma riskini de arttırdı. İleride uzun sureli dışlanma ve yoksullukla mücadele kapsamında Üye Devletlerin, kendi özel durumlarına göre gerekli adımları atması gerekmekte.
  • Uzun sureli dışlanma ve yoksullukla mücadele kapsamında AB üye ülkelerinin, GSYİH’lerinden farklı oranları sosyal koruma programlarına aktarmaları gerekmekte.

Söz konusu rapora: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO 13_en.htm#PR_metaPressRelease_bottom adresinden ulaşabilirsiniz.