İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 OCAK 2013

2012 YILINDA AB’DEKİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİ KULLANIMINDA ÖNEMLİ DERECEDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

AB İstatistik Kurumu  Eurostat, AB üye devletlerinin yanı sıra İzlanda, Norveç, Hırvatistan, Karadağ,  Makedonya ile Türkiye’deki hane halkları ve şirketlerde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına ilişkin bir anket hazırladı. Aralık 2012’te yayımlanan iki farklı rapor ile anketten elde edilen sonuçların bir kısmı kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan anket sonuçlarına göre;

  • AB şirketlerinin yüzde 48’inin, çalışanlarının bir kısmına iş amaçlı kullanım için internet bağlantılı taşınabilir aygıt temin ettiği açıklandı. Bu tür şirketlerin oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında Finlandiya (yüzde 78), Danimarka (yüzde 65), İsveç ve Çek Cumhuriyeti (yüzde 63) yer alırken; bu oranın en düşük olduğu ülkelerin; Romanya (yüzde 22), Yunanistan (yüzde 27), Bulgaristan (yüzde 31) olduğu belirtiliyor.

 

  • Büyük şirketlerin yüzde 88’sinin bazı çalışanlarına taşınabilir aygıt temin ettikleri kaydedildi.  Orta ölçekli şirketler için oran yüzde 71 iken, küçük ölçekte şirketler için bu oranın yüzde 43 seviyesine düştüğü açıklanıyor.

 

  • AB üye devletlerinin çoğunda, çalışanların özellikle şirketlerindeki e-mail hesabına erişebilmek için bu aygıtları kullandıkları gözlemleniyor.  En yüksek oranın kaydedildiği ülkelerin başında yüzde 99 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY); yüzde 97 ile Portekiz; yüzde 96 ile Malta ve İngiltere; yüzde 95 ile Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve İspanya geliyor.Bu taşınabilir aygıtların, şirket e-mail hesabına erişimi sağlamanın yanı sıra, bazı belgelere erişip değiştirmek veya yönetimsel uygulamalara erişebilmek için kullanılmakta olduğu da belirtiliyor.

 

  • AB’de internete erişim oranının yüzde 76’ya ulaştığı raporda yer alıyor. Aynı şekilde, AB’de, 2006 ve 2012 yılları arasında, genişbant bağlantısı ile internete erişim imkânına sahip hane halkının oranının yüzde 30’dan yüzde 72’e yükseldiği açıklanıyor. Bu oranın en yüksek olduğu ülkelerin başında İsveç (yüzde 87); Danimarka ve Finlandiya (yüzde 85); Hollanda (yüzde 83) ve Almanya (yüzde 82) geliyor. Diğer yandan, Türkiye’ye bakıldığında, bu oranın yüzde 43’e ulaştığına dikkat çekiliyor.

 

  • AB genelinde, hane halkının, interneti en çok e-mail göndermek/almak ve bazı mal ve hizmetler hakkında bilgi edinmek için kullandıkları tespit ediliyor. Ayrıca rapora göre, AB çapında internet kullanıcılarının yüzde 61’i interneti gazete okumak, yüzde 54’ü banka hizmetlerine erişmek, yüzde 75’i sosyal medya ağlarında mesaj yayınlamak, yüzde 50’si seyahat hizmetlerine ulaşmak ve yüzde 9’u yeni bir web sitesi ya da yeni bir blog oluşturmak için kullanıyor. Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 73’ü ise interneti; haberleri okumak, yüzde 17’si internet üzerindeki banka hizmetlerinden yararlanmak, yüzde 42’si sosyal medya üzerinde mesaj yayınlamak, yüzde 19’u seyahat hizmetlerine erişebilmek ve yüzde 5’i yeni bir web sitesi ya da bir blog oluşturmak için kullanıyor.

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-11122012-BP/EN/4-11122012-BP-EN.PDF ve http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-18122012-AP/EN/4-18122012-AP-EN.PDF internet adreslerinden ulaşılabilir.