İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 OCAK 2013

Basel III kurallarına esneklik getirildi

6 Ocak 2013 tarihinde toplanan Basel Komitesi  likidite karşılama oranıyla (LCR) ilgili 2010 yılında alınan kurallarda değişiklik yapılmasını kabul etti. 2010 yılında kabul edilen ve Basel III olarak bilinen kurallar uyarınca bankaların 30 günlük likidite ihtiyacına cevap verebilecek şekilde yüksek kalite likidite varlıkları ellerinde tutmalarını zorunlu kılıyordu. Getirilen değişiklik ile bankalar tarafından uygulanması gereken oran daha önce öngörüldüğü gibi 2015 yılında yürürlüğe girecek ancak 4 yıllık bir geçiş dönemi tanınacak. Bunun yanında bankalar çok daha geniş likit varlık grubunu sermaye tamponu olarak kullanabilecek.