İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-15 OCAK 2013

AB’de deniz ve iç su taşımacılığında yolcuların haklarını düzenleyen iki yeni tüzük yürürlüğe girdi

AB’de deniz yolculuğu sırasında yaşanan kazalarda yolcuların tazmin edilmesine ilişkin 392/2009 sayılı AB Tüzüğü ve seyahatin iptal edilmesi veya ertelenmesi durumunda taşıyıcıyı yolcunun harcamalarını tazmin etmekle yükümlü kılan 1177/2010 sayılı AB Tüzüğü 2012 yılı Aralık ayı sonunda yürürlüğe girdi.

392/2009 sayılı AB Tüzüğü, Üye Devletler arasında hizmet sağlayan ve bazı durumlarda ise ulusal taşımacılıktan sorumlu tüm deniz taşıyıcıları için geçerli olacak. Yeni tüzükle, ölüme veya fiziksel yaralanmalara yol açan kazalarda, yolcu veya yakınları koşullara ve taşımacının suçlu olup olmamasına bağlı olarak 2012 yılı özel çekme hakları (Special Drawing Rights- SDR) uyarınca 472.000 avroya kadar tazminat alabilecek. Kayıp veya hasarlı bagaj için verilecek tazminat tutarı ise, 2.665 avroya kadar ulaşabilecek.

1177/2010 sayılı AB Tüzüğü ise, gemileri bir AB üyesi devletin limanına demirleyen deniz veya içsu taşımacılığı hizmeti veren Avrupalı taşımacılarını, 30 dakikayı geçen gecikme durumunda yolcuların haberdar edilmesiyle, 90 dakikayı aşan gecikmelerde veya iptallerde ise yolculara ücretsiz atıştırmalıklar ve içecekler sunulmasıyla yükümlü kılıyor. Yolcu, gecikme süresine göre bilet ücretinin yüzde 25’i ila yüzde 50’si tutarında tazminat talebinde bulunabilecek. Yeni tüzüğe göre, seyahatte gecikmenin veya iptalin hava koşullarından kaynaklanmaması ve yolcunun bulunduğu yerde bir veya daha fazla gece kalmasını zorunlu kılması durumunda ise, yolcuya ücretsiz bir konaklama bulunması da taşıyıcının sorumluluğunda olacak. Bu durumda ayrıca, yolcuya gideceği noktaya en kısa zamanda ulaşabilmesi için olanak sağlanması veya bilet ücretinin iade edilebilmesi seçenekleri de sunulacak.