İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2009

YENİ TEŞVİK VE İSTİHDAM PAKETİ AÇIKLANDI

Yeni yatırımlar için yeni teşvik sistemini öngören paket, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde kamuoyuna açıklandı. “Yatırımlarda Devlet Yardımları”, “Aktif İşgücü Programlarının Güçlendirilmesi”, “Kredi Garanti Desteği” başlıklarından oluşan ve Türkiye'yi gelişmişlik düzeyine göre 4 bölgeye ayıran yeni teşvik paketinde yüzde 20 olan kurumlar vergisinin 81 ilde bölgelere
göre yüzde 20'den yüzde 10'a kadar indirilmesi, 5 yıl süre ile 3 puan ile 5 puan arasında faiz desteği, SSK Primi İşveren Hissesinin bir süre Hazine tarafından karşılanması ve arsa tahsisi gibi işvereni rahatlatacak düzenlemeler yer alıyor.

31 Aralık 2010'a kadar başlayan yatırımlar için geçerli olacak Teşvik Paketi'nden mevcut 5084 sayılı Teşvik Kanunundan yararlananlar geçiş yaparak yararlanabilecek. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu 2010 yılı sonunda illerin gelişmişlik düzeyini tekrar revize ederek, teşvikli bölgeleri tekrar düzenleyecek. 81 ilin 4 kategoriye ayrıldığı yeni Teşvik Sisteminde, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu illeri bulunuyor.

Söz konusu pakette en çok merak edilen konuyu istihdamın artırılmasına yönelik alınması öngörülen tedbirler oluşturuyordu. Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan raporda, 2009 yılı Şubat ayında, işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 puan artarak yüzde 16,1'e yükselmişti. 2008 yılı Şubat ayında ise işsizlik oranı yüzde 11,9 düzeyinde bulunuyordu. Söz konusu tedbirler paketinde istihdam ile ilgili olarak, Hükümetin okul, hastane vb. sağlık kurumlarındaki bakım ve onarım işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi, arazi ıslahı, park, bahçe düzenlemesi konularında kısa süreli geçici istihdam amaçlı programları genişletilecek. Bu program kapsamında 120 bin işsize doğrudan istihdam olanağı sağlanacak. Vasıflı işgücü ihtiyacının karşılanması, işgücünün mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve eğitim süresince katılımcılara günlük 15 TL ödeme yapılması kapsamında 200 bin işsize eğitim sağlanacak. İş-Kur ve KOSGEB tarafından 10 bin kişiye girişimcilik eğitimi ve danışmanlık eğitimi verilecek. İşbaşı eğitimleri çerçevesinde
100 bin genç stajyer olarak istihdam edilecek.

Pakette ayrıca işyerlerinde mevcut istihdamın üzerinde oluşturulacak ilave istihdam için prim desteği sağlanması öngörülüyor. İşyerlerine mevcut istihdamın üzerinde oluşturulacak ilave istihdam için prim desteği sağlanacak. Ayrıca özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilecek. Böylece geçici işlerde istihdam edilen kişilerin sosyal güvenlik ve ücret açısından güvence altına alınması, işçilerin ücret ve sosyal güvenlik haklarının özel istihdam bürolarınca karşılanması ve özel istihdam büroları ile anlaşmalı işçilerin, işverenler tarafından geçici olarak sözleşme karşılığı istihdamı sağlanacak. Devlet, işçi ve işverenden kesilen primlerden oluşan işsizlik fonunda biriken kaynakla finanse edilecek.

Hatırlanacağı üzere yeni teşvik ve istihdam paketinin hazırlıklarına 1,5 yıl önce başlanmıştı.