İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2009

“DOĞU İŞBİRLİĞİ”NİN İLK TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

5 Haziran 2009 tarihinde, “Doğu İşbirliği” girişiminin 7 Mayıs tarihinde Prag’da başlatılmasının ardından yaklaşık bir ay sonra, teknik çalışmaların başlatılmasına yönelik ilk toplantı Brüksel’de yapılacak. Düzenlenecek bu çok taraflı platformda demokrasi, iyi yönetişim ve istikrar ilkelerine odaklanması öngörülüyor. Söz konusu toplantıda, Doğu İşbirliği’ni oluşturan altı ülkenin temsilcilerinin (Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) yanı sıra AB üye ülkelerinden ve başta Avrupa Parlamentosu ile Bölgeler Komitesi olmak üzere AB kurumlarından yetkililerin katılması bekleniyor. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan basın açıklamasında, bu ilk toplantıda “Entegre Sınır Yönetimi” ve “Doğal ve İnsan Kaynaklı Felaketlerin Önlenmesi, Bunlara Hazırlıklı Olunması ve Müdahale Edilmesi” konulu projelerin sunulması planlanıyor. Ayrıca, Haziran ayı sona ermeden üç ayrı toplantı daha yapılması hedefleniyor.  Bu çerçevede,
10 Haziran tarihinde toplumlar arası iletişim, 17 Haziran’da enerji güvenliği, 26 Haziran’da ise ekonomik bütünleşme ve AB politikaları ile yakınsama konuları ele alınacak.