İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2009

KOMİSYON RAPORU’NDA YENİLEBİLİR ENERJİYE YATIRIMIN İSTİHDAM YARATACAĞI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından 2 Haziran 2009 tarihinde açıklanan ve Topluluğun 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji kullanımını %20’ye çıkarılması hedefinin ekonomik etkilerini inceleyen çalışma, yenilenebilir enerji sektöründe 2,8 milyon istihdam ile AB’nin GSYİH’sinin %1,1’i oranında katma değer yaratılacağını gösteriyor. Her ne kadar üye devletler arasında farklılıklar bulunsa da 2005 yılı verileri yenilenebilir enerji sektörünün
1,4 milyon kişiyi istihdam ettiğini ve 58 milyon Avro katma değer yarattığını gösteriyor. Ancak çalışmada yenilenebilir enerji sektöründen azami ekonomik fayda elde edilebilmesi için daha sağlam politikalar izlenmesi gerektiği ortaya koyuluyor. Ayrıca %20 hedefine ulaşılabilmesi için yenilikçi teknolojilere yatırım yapılması gerekiyor. Söz konusu rapora http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies adresinden ulaşılabilir.