İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2009

AB TARIM BAKANLARI ÇEK CUMHURİYETİ’NDEKİ GAYRİRESMİ ZİRVEDE BİR ARAYA GELDİ

Avrupa Birliği üye ülkeleri Tarım Bakanları
30 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Brno kentinde gayri resmi olarak bir araya geldi. Görüşmelerin ana temasını Ortak Tarım Politikası’nın (OTP) 2013 sonrası geleceği oluşturdu. Bu bağlamda, doğrudan ödemelerin gelecekte nasıl yapılandırılacağına ilişkin tartışmalar öne çıkarken, Komisyon’un 2010 yılı içinde konuya ilişkin bir tebliğ hazırlaması öngörülüyor.

Çiftçilerin karşılaşabilecekleri muhtemel bütçe sıkıntılarının önüne geçmek amacıyla uygulanan doğrudan ödeme sistemi, kamu yararı güdülerek gıda güvenliği ve biyoçeşitliliğin temin edilmesine de katkıda bulunuyor. Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Mariann Fischer Boel, özellikle yeni üye devletlerin bütünleşme kapasitelerinin artmasıyla gelecekte doğrudan ödemelerin dağıtıldığı paylar arasındaki farkların azaltılması yönünde bir adımın gerekli olacağı üzerinde dururken, bu düzenin eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri ekseninde nasıl şekillenmesi gerektiği hususunda farklı görüşler ortaya atıldı. Buna göre Fransa başta olmak üzere bazı üye ülkeler, üretim sürecindeki iklim ve toprak şartları gibi maliyetleri etkileyen faktörlerden ötürü adil paylaşımın eşit paylaşım anlamında yorumlanmasına karşı çıkarken, Birliğin yeni üyeleri ödemeler arasındaki dengesizlikten (örn: Yunanistan’da hektar başına ortalama 500 Avro, Letonya’da ortalama 100 Avro) rahatsızlıklarını dile getirdi.

Aynı tarihlerde Brno’da bir araya gelen üye ülkelerin Tarım Özel Komitesi (SCA) temsilcileri ise ürün kalitesini güvence altına alan coğrafi göstergelerin daha basit bir sürece tâbi kılınması önerisini ele alırken, bu basitleştirmenin kuralların esnetilmesine yol açarak ürün kalitesini düşürebileceği noktasında çekinceler de dile getirildi. Avrupa Komisyonu da bu hususta Komite ile hemfikir bir duruş sergiliyor.