İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2009

ADALET DİVANI REKABET HUKUKUNDA “UYUMLU EYLEM” KAVRAMINA AÇIKLIK GETİRDİ

AB rekabet hukukunda kartel olarak da adlandırılan, teşebbüsler arasında rekabeti bozucu nitelikteki anlaşmalar ve uyumlu eylemler (concerted practices) yasaklanmıştır. Uyumlu eylem kavramının bugüne kadar gerek Komisyon’un gerekse Adalet Divanı’nın kararlarıyla çeşitli unsurları ortaya konmuştu. Divanın yeni bir kararıyla bu kavram netlik kazandı. Divan ön karar yoluyla önüne gelen GSM operatörleriyle ilgili bir davada (Case C-8/08), davalıların, anlaşmalarının tüketicilerin telefon görüşmeleri için ödedikleri ücret üzerinde doğrudan etkisi olmadığı ve tek bir toplantının rekabet hukukuna aykırılık oluşturamayacağı yönündeki itirazlarını reddetti. Divana göre tek bir toplantının dahi, katılan teşebbüslerin piyasa davranışlarıyla toplantıda alınan kararlar arasında nedensellik bağı kurulabildiği takdirde, aralarında uzun dönemli ve sürekli görüşmeler olmasına gerek bulunmaksızın bu teşebbüslerin rekabete aykırı uyumlu eylemle suçlanmaları için yeterli olduğuna karar verdi.