İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2009

AB YENİ EMİSYON TİCARETİ SİSTEMİ KURALLARINI BELİRLİYOR

Avrupa Komisyonu 2013’ten itibaren yürürlüğe girecek yeni Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) kuralarına ilişkin danışma sürecini başlattı. Tüm paydaşların görüşlerinin alınacağı danışma süreci 3 Ağustos’a kadar devam edecek.

2005-2007 ve 2008-2012 dönemlerini kapsayan iki değişim döneminde emisyon izinleri ücretsiz olarak tahsis ediliyordu. 2013’ten itibaren geçerli olacak yeni ETS değişim döneminde bu “kirletme izinleri” açık artırma ile tahsis edilecek. Komisyon söz konusu danışma süreci ile açık artırmaların açık, şeffaf, eşgüdümlü ve eşit muamele ilkelerine göre işlemesi için gerekli ilkeleri belirlemeyi hedefliyor.