İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2009

AB MÜZİK SEKTÖRÜNDE TELİF HAKLARININ SÜRESİ UZATILIYOR

Avrupa Parlamentosu Yasal İşler Komitesi, 12 Şubat tarihinde İrlandalı Parlamenter Brian Cowley tarafından, müzik sektöründe telif hakları koruma süresine ilişkin hazırlanan raporu kabul etti. Rapor, Avrupa Komisyonu tarafından 16 Temmuz 2008 tarihinde Konsey ve Parlamento’ya sunulan ve müzik sektöründe telif haklarının koruma süresinin 50 yıldan 95 yıla çıkarılmasını öngören Taslak Direktif’i destekliyor.

Taslakta, şarkı sözü yazarları ve icracıların eserleri üzerindeki korumanın 50 yıldan 95 yıla yükseltilmesi öneriliyor. Bu hükmün, Direktif kabul edildikten sonraki kayıtları kapsayacağı ifade ediliyor. Müzik kompozisyonunun birden fazla kişi tarafından yapılması halinde korumanın 70 yıl olması öngörülüyor. Öte yandan, müzisyenlerin münhasır yetkilerini kayıt şirketlerine satması şeklinde uygulanan mevcut sistemin değiştirilmesi ve sanatçılara koruma sürelerinin 45 yıl uzatılması karşılığında özel bir fondan karşılanmak üzere yıllık ödeme yapılması planlanıyor. Bu bağlamda, şirketlerin hak sahiplerine gelirlerinin en az %20’sini ödemeleri şartı getiriliyor.

Komite’de Taslak üzerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda, lisansın uzatılması halinde, ödenecek lisan ücretinin (royalty) ilk sözleşme tarihinden itibaren hesaplanması hükmü getirildi. Bu değişikliğin, az tanınmış sanatçıların aleyhine olabileceği önemli bir tartışma konusu. Zira AP Yeşiller Grubu Üyesi Eva Lichtenberger tarafından da dile getirildiği gibi, yapılacak düzenleme büyük şirketlerin ve tanınmış sanatçıların kazançlarını yükseltmelerini sağlayacak.

Komite’de yapılan görüşmeler doğrultusunda, Komisyon’un Direktif’in yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra ve bunu takip eden her dört yılda bir icracıların sosyal durumlarına ilişkin bir rapor hazırlaması kararlaştırıldı. Ayrıca, Komisyon’un Ocak 2010 itibariyle AB görsel-işitsel sektörüne ilişkin bir etki analizi hazırlaması çağrısında bulunuldu. Bu etki analizinin, telif haklarında yapılacak süre artırımının görsel-işitsel sektör için de yapılmasının faydalı olup olmayacağını ortaya koyması bekleniyor.

Brian Cowley tarafından hazırlanan rapor 24–26 Mart tarihlerinde AP Genel Kurulu’nda oylanacak.