İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2009

KOMİSYON BULGARİSTAN VE ROMANYA’NIN YOLSUZLUK VE ORGANİZE SUÇLARLA İLGİLİ RAPORUNU AÇIKLADI

Komisyon tarafından hazırlanan son raporlarda, yolsuzlukla ve organize suçlarla mücadelede son aylarda Bulgaristan’ın ilerleme kaydetmesine karşın, Romanya’nın bu alanda gerilediği belirtildi. Komisyon’un Romanya raporu, özellikle Romanya Parlamentosuna yönelik sert eleştiriler içermekte. Parlamento, üst düzey yolsuzlukların yargıya taşınabilmesi için gerekli izni vermemekle ve bu alanda görevli savcıların etkinliğini azaltmaya çalışmak ve Ceza Muhakemeleri Kanununda değişiklikler yaparak savcıların yetkilerini önemli ölçüde sınırlamakla eleştiriliyor. Öte yandan raporda, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun Parlamentonun bu yaklaşımına rağmen bazı yolsuzlukla ilgili dosyaları incelemeye devam etmesi olumlu karşılanmakta. Komisyon son üç ay içinde eski bir Başbakanı, Başbakan Yardımcısını ve bazı parlamenterleri yolsuzlukla suçlamıştı. Romanya’nın önümüzdeki günlerde bu alanda olumlu gelişmeler kaydetmemesi halinde 2009 yazında yayınlanacak kapsamlı raporda Romanya’nın AB fonlarından aldığı yardımların kesilebileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan Komisyon Bulgaristan ile ilgili olarak hazırladığı raporda, son 6 ayda Bulgaristan’da bu alanda önemli gelişmelerin kaydedildiği ve özellikle organize suçlarla mücadele için, savcılar, istihbarat görevlileri ve polislerden oluşan ortak soruşturma komitelerinin oluşturulmasının olumlu karşılandığı belirtilmekte. Komisyon 2008 Temmuz ayında yayımladığı raporda, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele edilmediği için AB fonlarından Bulgaristan’a verilecek 500 milyon Avro tutarındaki meblağı askıya almıştı.