İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2009

ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI REFORM GÖRÜŞMELERİ TARTIŞMALARA SAHNE OLDU

Avrupa Parlamentosu balıkçılık komitesi 10 Şubat günü Brüksel’de ortak balıkçılık politikasının reformuna ilişkin ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. Avrupa Komisyonu’nun Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Joe Borg mevcut uygulamalar arasında, fazla sayıda balıkçı teknesinin sayıları az balık türlerini avlaması gibi pratiklerin önüne geçilmesi gereğini vurgulayarak, deniz ürünlerinin pazarlanması ile artan ithalat miktarı ve tüketici talepleriyle mücadele alanında yapısal değişikliklerin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede, balıkçılık politikalarında ulusallaştırmaya gidilmesinin yerine kökten reformlar yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Joe Borg, bu politikaların etkin, basit ve kolay yönetilebilir olması gerektiğini ifade etti.

Joe Borg’un konuşmasının ardından özellikle İspanyol ve Britanyalı vekiller çeşitli konulardaki eleştirilerini dile getirdi. Eleştirilerin odak noktasında izin verilebilir toplam av miktarı, görece istikrar ilkesi, kota sistemi, serbest avlanma ve artık balıkların denize dökülmesi gibi konular yer aldı. Bilindiği üzere izin verilebilir toplam av miktarı, belirli bir dönemde spesifik bir balık stokundan işletme hedefleriyle uyumlu olacak şekilde avlanmasına izin verilen balık miktarını ifade ediyor. Görece istikrar ilkesi ise, balıkçılık kotalarının ülkelerin geçmişte üstlendikleri paylara göre dağıtılması şeklinde açıklanıyor. Ancak bu uygulama, sistemin hayata geçirilmesinden sonra Birliğe üye olan ülkeler açısından bir tartışma konusu oluşturuyor. Bu bağlamda, İspanyol ve Britanyalı vekiller sözü edilen uygulamaların miadını doldurduğunu ve kapasite aşımı gibi sorunlara yol açtığını ifade ederek ortak balıkçılık politikasından çıkarılması gerektiğini savundu. Bununla birlikte balıkçıların da avlanma konusunda daha sorumlu davranmaları gerektiği ifade edildi.