İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2009

AP SOSYALİST GRUP ÜYELERİ, KÜRESEL EKONOMİK KRİZ İLE MÜCADELEYE YÖNELİK HAZIRLADIKLARI ÖNERGEYİ AP’YE SUNDU

11 Şubat 2009 tarihinde AP Sosyalist Grup üyeleri, AP’ye sundukları önerge ile Avrupa Komisyonu’nun küresel ekonomik kriz ortamında işlerini kaybeden işçilerin korunmasına yönelik bir dizi geniş kapsamlı girişimde bulunmasını talep etti. Sosyalist Grup tarafından verilen önergede işlerini kaybeden veya kaybetme tehlikesi yaşayan niteliksiz işçilere yönelik mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi öngörülüyor.