İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2009

AVRUPA KOMİSYONU DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN ÜRÜNLERE İNDİRİMLİ KDV UYGULANMASINA İLİŞKİN HAZIRLANAN RAPORUN YARARLARINI TEREDDÜTLE KARŞILIYOR

Copenhagen Economics adlı danışmanlık kuruluşunun hazırladığı ve geçtiğimiz Ocak ayı sonunda Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, çevre dostu ürünlere indirimli KDV uygulanmasının iç pazar ve iklim değişikliğiyle mücadeleye etkisi değerlendirildi. Söz konusu rapor, çevre koruma amacıyla vergilendirme alanında alınması düşünülen önlemlerin yararlarına ilişkin birtakım kuşkular taşıyor. Raporda üye ülkelerin çevre ve enerji alanındaki hedeflerine yönelik ve aynı zamanda iç pazar hedefleriyle uyumlu bir önlemler paketi hazırlanmasında sorunlar bulunduğu belirtiliyor. Sabit tutarlı yardımların ve ulusal düzeyde yardım mekanizmalarının iç pazar hedefleriyle uyum sorunlarını ortadan kaldıracağı ifade ediliyor. Raporda ayrıca enerji tasarrufuyla düşük enerji tüketen ürünler alımına ilişkin yardım sağlanması arasındaki ilişkinin açık olarak görülemediği, indirimli KDV uygulamasının bir ülkeden diğerine farklılık göstermesi halinde de dondurucu gibi bazı pahalı ürünlerin daha çok KDV’si daha düşük ülkelerden satın alınmasına yol açması gibi sonuçları da olabileceği ve iç pazarda rekabeti bozabileceği belirtiliyor.

Raporda ayrıca enerji ürünlerine uygulanan indirimli dolaylı verginin sosyal faydaları da sorgulanıyor. Enerji tüketimine uygulanan indirimli KDV’nin AB’nin artan enerji talebi dolayısıyla enerji fiyatlarının yükselmesine yol açmasının yanı sıra AB’nin petrol ve doğalgaz ithalatını artırdığı ifade ediliyor. Bu durumun düşük gelirli ailelere zarar vereceği de belirtiliyor.

Komisyon, enerji ürünlerinin vergilendirilmesi reformuna ilişkin mevzuat paketi çerçevesinde bahar döneminde bir direktif önerisi sunacak. Almanya’nın beklentilerinin aksine, söz konusu öneri Konsey’in gündeminde olan ve işgücü yoğun hizmetlere indirimli KDV uygulanmasını hedef alan öneriyle bağlantılı olmayacak.