İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-22 ŞUBAT 2009

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Bu hafta da dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkilerdeki belirsizlik devam ediyor.

Devamını Oku

İKV BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ’NİN 2009’A BAKIŞI

Avrupa Birliği 2009 yılında kurumsal açıdan çok önemli değişikliklere sahne olacaktır.

Devamını Oku

FRANSA’NIN ÖNDE GELEN DÜŞÜNCE KURULUŞLARINDAN IFRI’NIN TÜRKİYE UZMANI DORETHÉE SCHMID İKV’Yİ ZİYARET ETTİ

Fransa’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan IFRI’de (Institut Français des Relations Internationales- Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) Türkiye Programı koordinatörlüğü görevini yürüten Dorothée Schmid, İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) davetlisi olarak 16-17 Şubat tarihlerinde İstanbul’da çeşitli temaslarda bulundu.

Devamını Oku

AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANI, SOYSAL KARARINI AÇIKLADI

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD), 19 Şubat 2009 tarihinde kamuoyunda Soysal davası (C-288/6) olarak bilinen davaya ilişkin kararını açıkladı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU 2010 YILI POLİTİKA STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

18 Şubat 2009 tarihinde Komisyon 2010 yılı Politika Stratejisini (Strateji) kabul etti. Strateji 2010 yılının politika gündemini belirlemekte ve AB’nin 2010 yılı öncelikleri konusunda kurumlar arası diyaloğun çerçevesini çizmektedir.

Devamını Oku

ÇEK CUMHURİYETİ MECLİSİ LİZBON ANTLAŞMASI’NI ONAYLADI

Çek Cumhuriyeti Meclisi, 18 Şubat 2009 tarihinde Lizbon Antlaşması’nı 61’e karşı 125 oyla onayladı.

Devamını Oku

AB ENERJİ KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

19 Şubat 2009 tarihinde Brüksel’de bir araya gelen üye devletlerin enerji bakanları, Komisyon tarafından 2008 yılının Kasım ayında sunulan 2. Enerji Politikası Stratejik Analizi ile Enerji Güvenliği ve Dayanışma Faaliyet Planı’na desteklerini açıkladılar; kısa ve uzun vadeli öncelikleri kabul ettiler.

Devamını Oku

AVRUPA BİRLİĞİ CİVA KULLANIMINI KONTROL ALTINA ALMAYA İLİŞKİN GELİŞMELERİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

19 Şubat 2009 tarihinde Kenya’nın Nairobi kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) toplantısında cıva kullanımını kontrol almaya yönelik bağlayıcı bir anlaşma için müzakerelere başlanmasına ilişkin varılan mutabakat, AB ve çeşitli çevre örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Devamını Oku

TARIM ÜRÜNLERİNDEKİ FİYAT DENGESİZLİKLERİ AVRUPA PARLAMENTOSU’NU HAREKETE GEÇİRDİ

Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup üyesi Katerina Batzeli’nin hazırladığı, çiftçilere ödenen fiyat ile tüketicilerin ödediği fiyat miktarı arasındaki farklara işaret eden rapor 17 Şubat günü parlamentonun tarım komitesi tarafından kabul edildi.

Devamını Oku

7. ARAŞTIRMA ÇERÇEVE PROGRAMI ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI ÖZELİNDE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu üyesi İspanyol vekil Rosa Miguélez Ramos tarafından hazırlanan Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) bağlamında uygulamalı araştırma yapılmasına ilişkin rapor 19 Şubat günü Parlamento’da kabul edildi.

Devamını Oku

MALİ YARDIMLARIN KÖTÜYE KULLANILMASI İLE MÜCADELEYE İLİŞKİN DİLEKÇE AP’DE İMZAYA AÇILDI

18 Şubat 2009 tarihinde Avrupa Parlamentosu üyesi milletvekilleri, AB tarafından üçüncü ülkelere yapılan yardımların kötüye kullanılması ile mücadelenin artırılmasına ilişkin dilekçeyi, başta Avrupa Komisyonu ve Üye Devletlere göndermek üzere imzaya açtı.

Devamını Oku

BUSINESS EUROPE DÖRT ALANDA GİRİŞİMDE BULUNMAK ÜZERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Başta AB ülkeleri olmak üzere 34 ülkeden iş dünyası kuruluşlarının üye olduğu uluslararası bir federasyon olan Business Europe’un başkanı Ernest Antoine Seilliere AB’li girişimcilerin dört temel alandaki endişelerini dile getirdi.

Devamını Oku

AB’NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTIYOR

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 17 Şubat 2009’da açıkladığı verilere göre, Avro Alanı dış ticaret açığı Aralık 2008’de 0,7 milyar Avro tutarında oldu.

Devamını Oku

SON İKİ GENİŞLEME DALGASININ EKONOMİK YÖNÜNÜ DEĞERLENDİREN KOMİSYON, BEŞ YIL SONUNDA GENİŞLEMEDE BAŞARIYA ULAŞILDIĞINI BELİRTTİ

Avrupa Komisyonu 20 Şubat’ta kabul ettiği bir bildirgeyle genişlemeye ve genişlemenin ortaya çıkardığı kültürel gelişim ve rekabete vurgu yaparak bunun küresel kriz içerisindeki Avrupa Birliği ekonomisine yararını ifade etti.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU ALTI ÜLKEYE KARŞI AŞIRI BÜTÇE AÇIĞI PROSEDÜRÜNÜN İLK AŞAMASINI BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu sekiz Avro Alanı ülkesinin istikrar programlarını ve dokuz AB ülkesinin yakınlaşma programlarını inceleyerek 18 Şubat’ta söz konusu ülkeler için tavsiye raporları yayımladı.

Devamını Oku

G20’YE ÜYE AVRUPA ÜLKELERİ EKONOMİLERİNİ CANLANDIRMA ÇABALARININ KOORDİNASYONU İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Avrupa`nın önde gelen ekonomilerinin liderleri 2 Nisan 2009’da Londra’da gerçekleştirilecek olan G20 zirvesi öncesinde ortak bir AB pozisyonu belirlemek üzere 22 Şubat’ta Berlin’de toplandılar.

Devamını Oku

SANAYİ, KREDİ TÜREVLERİNE İLİŞKİN AVRUPA TAKAS KURUMU KURULMASI İÇİN DESTEK VERDİ

Uluslararası Swap ve Türevleri Birliği (ISDA) ve Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) Avrupa Komisyonu’na yazılı başvuruda bulunarak kredi türevlerine ilişkin Avrupa takas kurumu kurulması için talepte bulundular.

Devamını Oku

ÇEK BAKANLAR KONSEYİ EKONOMİ KURTARMA PAKETİNİ ONAYLADI

16 Şubat tarihinde Çek Bakanlar Konseyi 73 milyar Çek Kronu (2,5 milyar Avro) tutarındaki ekonomi kurtarma paketini onayladı. Söz konusu tutar ülkenin GSYİH’sının %2’sini oluşturuyor.

Devamını Oku

AB’NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİ ARASINDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR BAKIMINDAN BÜYÜK FARKLAR VAR

AB İstatistik Kurumu Eurostat’ın 19 Şubat 2009’da açıkladığı verilere göre AB-27’de NUTS-2 sınıflandırmasıyla belirlenen 271 bölgede kişi başı GSYİH’nın, Romanya’nın Kuzeydoğu bölgesinde AB ortalamasının %25’i iken İngiltere’de, Londra’nın iç bölgelerinde %336’sı kadar olması, bölgeler arasında gelir düzeyinde önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor.

Devamını Oku

AP’DE İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE DANIŞMA SÜRECİNE İLİŞKİN RAPOR ELE ALINDI

Avrupa Parlamentosu’nun Sosyalist Grup Üyesi Jean-Louis Cottigny tarafından, Avrupa Topluluğu’nda işçilerin bilgilendirilmesi ve danışılmasına ilişkin 2002/14/EC sayılı Tüzük uyarınca hazırlanan rapor, 18 Şubat 2009 tarihinde AP Genel Kuruluda sunuldu.

Devamını Oku