İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2009

AB İSTİHDAM, SOSYAL POLİTİKA, SAĞLIK VE TÜKETİCİ İŞLERİ KONSEY TOPLANTISI LÜKSEMBURG’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konsey toplantısı, 8-9 Haziran 2009 tarihlerinde AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti’nin İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Petr Simerka, İnsan hakları ve Ulusal Azınlıklar Bakanı Michael Kocab ve Sağlık Bakanı Dana Juraskova başkanlığında Lüksemburg’da gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Avrupa Komisyonu’nun İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Üyesi Vladimir Spidla ile Avrupa Komisyonu’nun Kamu Sağlığından Sorumlu Üyesi Androulla VASSILIOU da katıldı.

Sosyal işler, istihdam, sağlık ve insan hakları konularında AB üye ülke ilgili bakanlarını biraraya getiren toplantıda küresel mali ekonomik kriz ile mücadele kapsamında güvenceli esneklik (flexicurity) alanında alınması gereken tedbirler başta olmak üzere, sosyal hizmetler çerçevesinde etkin katılımın teşvik edilmesi, hasta hakları, cinsiyet eşitliği ve AB çapında yaşayan Roma kökenli vatandaşların hakları gibi konular ele alındı. AB üye ülke Sosyal İşler ve İstihdam Bakanları “kriz zamanlarında güvenceli esneklik” ile “sosyal hizmetler çerçevesinde etkin katılım” başlıklı kararları onaylarken, Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde, Üye Devletlerin 2009 İstihdam Politikalarına ilişkin ilkelere yönelik siyasi anlaşmaya vardı.

AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konsey toplantısında ele alınan bazı konulara ilişkin detaylar ise şöyle:

AB Üye Devlet 2009 İstihdam Politikalarına İlişkin İlkeler

AB üye ülke İstihdam ve Sosyal Politika Bakanları, Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde Üye Devletlerin istihdam stratejilerine ilişkin ilke kurallar üzerinde siyasi anlaşmaya vardı. Toplantıda küresel ekonomik kriz ile mücadele kapsamında 2008 yılı Haziran ayında alınan kararların aynen geçerli olması, söz konusu kararların işsizliğin ve sosyal dışlanmanın önlenmesinde etkin bir güç olarak kullanılması için Üye Devletlerden gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesinin talep edilmesi karara bağlandı. 

Sosyal Hizmetler Çerçevesinde Etkin Katılım

AB üye ülke İstihdam ve Sosyal Politika Bakanları toplantıda sosyal hizmetlerin tüm AB vatandaşlarının yararlanmasına olanak sağlayacak şekilde genişletilmesi konusunda görüş birliğine vardılar. Bakanlar ayrıca söz konusu hizmetlerin AB üye ülkelerinin demografik özelliklerden bağımsız olarak kaliteli, erişilebilir, etkin ve mali olarak tutarlı olması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını istediler. Bu kapsamda ilgili Bakanlar, Üye Devletlerden: a) işgücü piyasası dışındaki AB vatandaşlarının sosyal hizmetlerden etkin yararlanmasını siyasi öncelikler arasına almasını; b)Avrupa Komisyonu’nun sosyal dışlanma ile mücadele konusunda Üye Devletlerdeki “iyi örnekleri” destekleyerek, AB çapında bu iyi örneklerin tanıtımının yapılmasını; c) sosyal dışlanma ile mücadele alanında faaliyet gösteren Sosyal Koruma Komitesi’nin AB kurumları ve Üye Devletler tarafından desteklenmeye devam edilerek, bu alanda politika üretilmesine yardımcı olunmasını istediler.

Güvenceli Esneklik

Küresel ekonomik kriz ile mücadele kapsamında AB üye ülke İstihdam ve Sosyal Politika Bakanları, güvenceli esnekliğe ilişkin bazı kararlar aldı. Bu kapsamda AB Üye Devletlerden;

  1. Mevcut istihdamın korunmasına yönelik her türlü tedbirin alınması (bu kapsamda iş yerlerinin alternatif esnek çalışma yöntemlerine başvurmasının teşvik edilmesi). Esnek çalışmanın uygun olmadığı bazı sektör ve işkollarında ise bu tür uygulamalardan kaçınılması;
  2. İşgücü piyasası içerisinde daha girişimci bir çevrenin oluşturulması için gerekli teşviklerin (prim, sistemleri gibi) işveren tarafından verilmesinin sağlanması;
  3. Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere, krizden birebir etkilenen kişilerin sosyal güvenlik sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarının sağlanması için sosyal güvenlik sistemlerinin modernize edilmesi;
  4. İşsizliğin azaltılmasına yönelik olarak kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması ve kamu istihdamına daha fazla esnek çalışma yöntemlerinin entegre edilmesi;
  5. Güvenceli esneklik uygulamalarında kadın-erkek eşitliği ilkelerine uyum sağlanması;
  6. AB çapında vatandaşların serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılarak AB işgücü piyasasının daha fazla genişletilmesi;
  7. Güvenceli esnekliğin uygulanırken, işyeri sağlığı ve güvenliği ile iş verimliliğinden ödün verilmemesinin garanti altına alınması.

Bilindiği üzere "güvenceli esneklik" kavramı, şiddetlenen küresel rekabet ortamında işverenlerin tercihini yansıtan esnek çalışma (çalışma saatlerinin değişkenliği, kısa vadeli sözleşmeler, parça başı ücret vb.) sistemi ile işçilerin ısrar ettiği kanunla korunan güvenceli çalışma arasında bir ara noktayı temsil ediyor.  "Güvenceli esneklik"te işverenlerin işçi alması ve işten çıkarması kolaylaşırken, işçilere işten çıkarılma halinde yeni bir iş bulabilmeleri için gereken eğitimin sağlanmasını ve işçilerin iki iş arasındaki geçiş döneminde ekonomik olarak desteklenmesini öngörüyor. Güvenceli esneklik uygulaması uzun yıllar AB’de tartışılmış, 2007 yılında ise AB işveren ve işçi temsilcileri uzun süredir tartışılan emek piyasası reformlarında kılavuz ilke olarak güvenceli esneklikte anlaşmışlardı.