İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2009

GENÇLİK İÇİN STRATEJİ DEĞİL, GENÇLİK İLE STRATEJİ

2 – 4 Haziran 2009 tarihlerinde, Çek Cumhuriyeti Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından AB Gençlik Stratejisi hedefleri çerçevesinde, Çek Cumhuriyeti Çocuk ve Gençlik Konseyi ile birlikte bir gençlik etkinliği gerçekleştirildi. AB ve EFTA ülkeleri ile aday ülkelerden seksen gençlik kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda gönüllülük ve eğitim; katılım, zor durumdakilere hizmet, bilgi ve dünya gençliği; dayanağı olan politika üretimi; istihdam edilebilirlik, girişimcilik, yetenek ve yaratıcılığın geliştirilmesi; sosyal dışlanmayla mücadele ve sağlık konularında çalıştaylar düzenlendi. 

8 Haziran’da yayımlanan çalışma grubu raporunda, gençliğe yönelik politikaların düzenlenmesi ve işleyişi ile ilgili tavsiyelerde bulunuldu. Kültürlerarası diyalog, fırsat eşitliği, barış eğitimi, e-katılım ve e-demokrasi konularının da stratejilere eklenmesini öneren rapor, planların oluşturulma ve uygulanma sürecine Ulusal Gençlik Konseyleri’nin, Avrupa Gençlik Forumu’nun ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, örgütlü olmayan gençlerin de okullar ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla katılımının sağlanmasını talep ediyor. Avrupa çapında anlaşılabilir bir bilgi standardının eksikliğine dikkat çeken metinde, etkin politika üretimi için gençlerin yerel ve ulusal boyutta politikacılarla iletişim olanaklarına, maddi ve altyapısal desteklere ulaşımının önemine vurgu yapılıyor. Eğitim, katılım, istihdam ve sağlık gibi konularda sektörler arası yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirten raporda, üye devletler gençlerin işsizlik, evsizlik ve maddi dışlanma benzeri sorunlarla karşılaşmamaları için etkin mekanizmalar kurmaya ve işbirliği içinde olmaya davet ediliyor. Metinde ayrıca hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm gençlerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması ve gençlik yoksulluğunun 2018’e kadar ortadan kaldırılması için istatistiklerin toplanması, anlaşılır göstergelerin belirlenmesi ve girişimlerde bulunulması isteniyor. “Yetenek” teriminin her gençte olduğu varsayılan “potansiyel” deyişi ile değiştirilmesini öneren raporda, girişimcilik eğitiminin ve kariyer danışmanlığının okul sistemine dahil edilmesi, gönüllü çalışmalara ilişkin koşulların azaltılması, iş kurma ve sivil toplum kuruluşu açma benzeri girişimlerin tek bir kurum tarafından yürütülmesi tavsiye ediliyor.