İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2009

ULAŞTIRMA KONSEY TOPLANTISINDA ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

12 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen Ulaştırma Konsey toplantısında demiryolu yük taşımacılığı ağının ve Trans-Avrupa Ağları’nın gözden geçirilmesi konularında siyasi uzlaşı sağlandı. Toplantıda görüşülen demiryolu yük taşımacılığına ilişkin taslak tüzük uyarınca yük trenleri trafiği için daha uyumlu koşulların yaratılması amacıyla
9 koridor oluşturulacak. Her koridor, trafiğin düzenlenmesi için kendi özel yönetim yapısına sahip olacak. Tüzüğün yürürlüğe girmesinin ardından Üye Devletlere bu koridorları oluşturmaları için 3 ila 5 yıl süre tanınıyor.

Toplantıda taslak tüzük konusunda uzlaşı İsveç, Hollanda, İngiltere ve Fransa gibi daha liberal düzenlemeleri destekleyen ülkeler ile Almanya, Slovenya, Avusturya gibi bu konuda kaygıları olan ülkelerin anlaşmasıyla sağlandı.

Ulaştırma Konsey toplantısında bir araya gelen Üye Devletlerin ulaştırma bakanları Komisyon tarafından Şubat ayında sunulan Trans-Avrupa Ağları’nın geleceğine ilişkin Yeşil Kitap’ı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladılar (bkz. 1-8 Şubat 2009 tarihli İKV Bülteni. Konsey’de Komisyon tarafından önerilen bir öncelikli ağ oluşturulması fikri desteklenirken mevcut 30 öncelikli projenin tamamlanması istendi. Öte yandan Komisyon, TEN-T projeleri için ayrılan Topluluk mali aracının mevcut koordinasyon ve etkililik yapısını incelemeye, uygun yerlerde yeni araçların yaratılmasını önermeye davet edildi.

Tüm bunların yanında toplantıda Komisyon’un, Gürcistan ile kapsamlı bir hava taşımacılı anlaşması görüşmelerinin başlatılması için yetkilendirilmesine karar verildi. Anlaşmayla karşılıklı olarak hava taşımacılığı pazarlarının açılması ve Gürcistan’ın AB havacılık yapısına uyum sağlaması hedefleniyor. Anlaşma için görüşmelerin sonbaharda başlaması bekleniyor.