İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2009

ADALET DİVANI ÜRETİCİNİN AYIPLI MALLARDAN SORUMLULUĞUNUN TİCARİ AMAÇLA KULLANILAN ÜRÜNLERE GENİŞLETİLEBİLECEĞİNE KARAR VERDİ

Adalet Divanı Fransız Mahkemesi tarafından kendisine ön karar için gönderilen bir davada, ticari (professional) amaçla kullanılan ürünlerde ortaya çıkan ayıplardan üreticiyi sorumlu tutan Fransız mevzuatının AB hukukuyla uyumlu olduğuna karar verdi. İlgili Fransız mevzuatı, üreticiyi sadece bireysel amaçla kullanılan ürünlerdeki ayıplardan sorumlu tutan AB Konseyi’nin 85/373 sayılı Direktifinden daha ileri giderek ticari amaçla kullanılan ürünlerdeki ayıplardan da sorumlu tutmaktadır. Bu çerçevede Divan, tüketicinin bir ürünün ayıplı olduğunu ispatlaması ve bundan dolayı bir zararı oluştuğunu ispatlaması halinde AB mevzuatının, ulusal mevzuatın tüketicinin korunmasının kapsamını genişletmesine engel olmadığını kararlaştırdı.