İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2009

HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta AB’nin üst düzey kararlarının alındığı AB Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Bültende de yer aldığı üzere Zirve’de, Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesini engelleyen İrlanda düğümünü çözecek anlaşma sağlandı. İrlanda’nın çekincelerini dikkate alarak istisnalar tanıyan bu anlaşma AB’nin pragmatik yanını ortaya koyuyor. AB’yi siyasetin bulanık ve dalgalı sularında bilinmeyen bir kıtayı bulmak üzere yol alan teknesi hukuktan, yelkenleri kültürden, dümeni de devlet adamlığından oluşan bir gemiye benzetmek mümkün. Hukuk AB’nin temelini oluşturuyor. Ama hukuku statik ve muhafazakâr değil dinamik ve çözüm üreten bir süreç olarak değerlendirmek gerek. Aynı zamanda, Kıbrıs’ın AB üyeliğinde olduğu gibi hukuk da bazen rayından çıkabiliyor. Yine de AB’de serbest dolaşım ve vize konusundan tutun da serbest ticaret anlaşmalarına gelene dek herhangi bir alanda yol alabilmek için hukuki yollara ve hukukun altyapısını oluşturan siyasi ve diplomatik kanallara büyük rol düşüyor. Öte yandan hukukun içinde var olduğu sosyal ve kültürel bağlamı da ihmal etmemek gerek. Sonuçta Türkiye’nin AB sürecinin siyasi ve diplomatik kanallar, sivil toplum aktörleri arasında temaslar, ticaret ve ekonomik ilişkiler, hukuki süreçler ve kamuoyu stratejilerini içeren çok katmanlı ve çok boyutlu bir süreç olduğunu çıkarıyoruz.

Geçtiğimiz hafta İKV açısından önemli bir olay daha yaşandı. Vakfımızın 47. Genel Kurul’u yapıldı. Bültende de ayrıntılı olarak görebileceğiniz gibi yeni yönetimimiz her zaman olduğu gibi kurucu ve mütevelli kurumlarımızın delegeleri tarafından seçilen temsilcilerden oluşuyor. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ikinci bir dönem İKV başkanlığını yürütmek üzere seçildi. Hocamız Türkiye’de 1987 yılında kurduğu Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü (daha sonra AB Enstitüsü adını aldı) ile birlikte Avrupa çalışmalarının öncülerinden bir hukukçu ve akademisyen. Daha önce İKV hukuk müşavirliği, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü, AB Nezdinde Türkiye Daimi Tensilciliğinde hukuk müşavirliği gibi görevlerde bulunan Kabaalioğlu AB-Türkiye ilişkileri alanında makale ve kitap olarak önemli eserler vermiştir. Başından beri Türkiye’nin AB üyeliği hedefini destekleyen ve bu konuda Türkiye’deki çalışmalara büyük katkısı olan Hocamız, bu konuda çalışan diğer uzman ve akademisyenler gibi sürecin bu kadar uzamasından şikâyetçi. Ancak umudumuzu yitirmememiz, Antlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı savunmamız ve Sarkozy gibi bazı liderlerin stratejilerine karşı stratejiler üretmemiz gerektiğini vurguluyor. İKV’nin son dönemde gümrük birliğindeki sorunlar, vize konusu ve AB ülkelerindeki Türkiye konusunda farkındalık yaratma çabaları bu yaklaşımın da bir göstergesi. İKV bundan sonra da yeni yönetim kurulunun, mütevelli ve kurucu kurumlarımızın desteği ile amaçları doğrultusunda çalışmaya devam edecek.