İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2009

AB BİNALARDA ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASIYLA İLGİLİ WEB SAYFASINI HİZMETE SOKTU

Avrupa Komisyonu 16 Haziran 2009 tarihinde binaların enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik bilgiler içeren “Build Up” isimli web sitesini hizmete soktu. Enerji verimliliği düzenlemesiyle ilgili çok sayıda iyi örneği barındıran web sitesinin düzenli olarak güncelleneceği belirtiliyor. Siteyi özellikle enerji verimliliği düzenlemesi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen bina sahiplerinin ve inşaat firmalarının kullanması bekleniyor. Bilindiği gibi AB içerisinde toplam enerjinin %40’ı binalarda tüketiliyor. Bu nedenle binaların enerji performansına ilişkin 2002/91/EC sayılı yönerge yenilenerek Kasım 2008’de Komisyon tarafından açıklandı. Hâlihazırda Konsey ve Parlamento’da görüşülen taslak yönerge hususunda İsveç Dönem Başkanlığı sona ermeden uzlaşıya varılması bekleniyor.

Komisyon tarafından hazırlanan “Build Up” web sitesine www.buildup.eu adresinden ulaşmak mümkün.