İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2009

AB GENEL İŞLER VE DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ’NDE (GAERC), BATI BALKAN ÜLKELERİNE YÖNELİK VİZE MUAFİYETİ TARTIŞILDI

15 Haziran 2009 tarihinde Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla Lüksemburg’da gerçekleştirilen Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde (GAERC), AB Konseyi tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren Batı Balkan ülkelerine yönelik 2009 yılı sonundan itibaren vize muafiyeti uygulamasına geçilebileceği açıklandı. Bu çerçevede,  bu alanda belirgin şekilde ilerleme kaydettiği düşünülen Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti’nin yanı sıra potansiyel aday ülke konumundaki Sırbistan ve Karadağ vatandaşlarına yönelik halihazırda uygulanan vizenin 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren kaldırılması öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından Temmuz ayı ortasında AB Konseyi’ne sunulması planlanan tavsiye kararı neticesinde, AB ülkelerine vizesiz giriş hakkının tanındığı üçüncü ülkeleri belirleyen 539/2001 sayılı Konsey Tüzüğü’nde değişiklik yapılacak. Vize rejiminde değişiklik yapılmasına ilişkin nihai karar ise ortak karar alma prosedürü uyarınca AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu tarafından verilecek. Bu kapsamda, Arnavutluk ile Bosna Hersek’in gerekli kriterleri henüz karşılamadıkları için, vizesiz seyahat hakkı için bir süre daha beklemeleri gerekiyor.