İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2009

YEŞİL EKONOMİ KİRLETEN SANAYİLERE GÖRE DAHA FAZLA İSTİHDAM YARATIYOR

16 Haziran’da yayımlanan WWF raporuna göre yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ulaştırma ve enerji tasarruflu mal ve hizmetler gibi alanları kapsayan yeşil ekonomi Avrupa çapında yaklaşık 3,4 milyon istihdam yaratıyor. Madencilik, elektrik, gaz, çimento ve demir çelik gibi kirleten sanayilerin yarattığı istihdam ise 2,8 milyon civarında kalıyor.

Rapor ile yeşil yatırımlar istihdam yaratma açısından cazip gösteriliyor ve AB liderleri sera gazlarını düşürme konusunda azimli ve kararlı çaba göstermeye davet ediliyor. Raporun aslına http://assets.panda.org/downloads/low_carbon_jobs_final.pdf adresinden ulaşılabilir.