İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2009

İKV VE KÜLTÜREL İRTİBAT NOKTASI TARAFINDAN “KÜLTÜR PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI” DÜZENLENDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel İrtibat Noktası tarafından 24 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da “Kültür Programı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda 2007-2013 yıllarını kapsayan Avrupa Birliği Kültür Programı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Toplantının birinci bölümünde Kültürel İrtibat Noktası yetkilileri tarafından Kültür Programı’nın amaçları, hedefleri ve alt başlıkları üzerinde duruldu. Böylece, proje hazırlayacak kurum ve kuruluşların Kültür Programı hakkında önemli bilgilere ulaşması sağlandı.

Toplantının ikinci bölümü proje fişi yazma ve bütçe hazırlama hakkındaki eğitime ayrıldı. İKV Uzmanı Can Mindek tarafından “Çok Yıllı İşbirliği Projeleri”, Uzman Yardımcısı İlke Toygür tarafından da “Edebi Çeviriler” başlıklarında bilgilendirme yapıldı. Öte yandan diğer bir salonda da “Kültürel Kurumlar” başlığında bir eğitim verildi. 100’den fazla katılımcının yer aldığı toplantıda proje fişlerinin doldurulması ve bütçenin hazırlanmasına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi hedeflendi.

Kültür Programına ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için İKV tarafından yayımlanan “Kültür Programı” başlıklı çalışmanın yanı sıra aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

Kültürel İrtibat Noktası: http://www.ccp.gov.tr Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı:http://eacea.ec.europa.eu