İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2009

İKV, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ÇAĞA HUKUK VAKFI İŞBİRLİĞİYLE “ŞİRKETLER HUKUKUNDA SON GELİŞMELER” BAŞLIKLI BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çağa Hukuk Vakfı ve İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğinde 26 Haziran Cuma günü “Şirketler Hukukunda Son Gelişmeler” başlıklı toplantı İktisadi Kalkınma Vakfı bünyesinde gerçekleşti. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun açılış konuşmasından sonra Denver Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konuk Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. J.Robert Brown,
Jr. Amerika’da başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir ekonomik kriz haline dönüşen finansal krizin ortaya çıkmasının nedenlerini tartıştı. Brown’nın ardından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Yrd. Doç. Dr. Ferna İpekel Türk Hukuku ve Avrupa Hukuk mevzuatındaki yansımaları açısından konuyu ele aldılar.

Brown, sunumunun ilk bölümünde finansal krizin sonucunda ortaya çıkan büyük çaptaki borçlardan ve Lehman Brothers, Bear Sterns, Morgan Stanley, Golden Sachs ve Merill Lynch gibi ortadan kaybolan yatırım bankalarından bahsetti. Bununla beraber
birçok fonun 532 finansal kurumun tercih edilen paylarını satın alma isteğinin doğduğunu öne sürerken Brown, bu olağandışı başarısızlıkların üzerine yaşanılan iflasların da var olduğunu vurguladı.

Devletin özel sektöre müdahalesini örneklendirirken dünyanın önde gelen şirketlerinden AIG’nin hisse senetlerinin %80’nin,General Motors’un hisse senetlerinin %60’nın Amerika Birleşik Devletlerine %12’sinin Kanada Devletine ait olduğunu belirtti. Problemin çapının büyümesinde yöneticilere verilen yüksek miktardaki tazminatların rolünün büyük olduğunun üzerinde duran Brown, Amerika Birleşik Devletlerinde sıkça konuşulan ve Türkiye’de “Altın Paraşüt” olarak bilinen yöneticilerin şirketten ayrılırken aldığı yüksek primlerin de problemin küreselleşme sürecinde şirketleri kritik bir dönemece soktuğunu belirtti.

Prof. Dr. Brown, bu durum üzerine Barack Obama’nın, kurtarma planı çerçevesinde Sorunlu Varlıklara Destek Programı (TARP) adı altında bir Ekonomiyi Canlandırma Yasası olarak da bilinen yasanın yürürlüğe girmesi için gerekli imzayı atmış olsa da yasanın kesin ve kalıcı bir çözüm getireceğine dair şüphelerin mevcut olduğunu belirtti. Yasanın özünde yöneticilerin kısıtlanmasını hedef alarak bu anlamda bir ilk oluştursa da Brown, şirketlerde öngörülen ölçüsüz riskin kısıtlanması, altın paraşüt usulünden vazgeçilmesi, CEO’lara verilen yüksek ücretlerin geri alınması önlemlerinin yüzeysel ve kolay yöntemler olduğunu savundu.

Yrd. Doç. Dr. Ferna İpekel ise Avrupa’da kanun hükümlerinden yönetici ve yönetimde yer almayan Yönetim Kurulu Üyelerinin tazminatlarının düzenlenmesine ilişkin iyi ve kötü örneklerle problemin çözülmesine yönelik hukuki boyutu ortaya serdi. İngiltere’de “Combined Code” olarak adlandırılan kanunda yöneticiler ve yönetici dışındaki şirket mensuplarının tazminatlarının dağılımında uygun dengenin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılırken Fransa’da ise bağımsızlık konusunun ön planda olduğunu belirten İpekel
1/3 kuralının geçerli olduğunu ekledi.

Toplantının üçüncü konuşmacısı Prof Dr. Ali Cem Budak ise finansal krizin en önemli nedeninin şirketlerin CEO’larının aşırı riske girerek yıllık kârları arttırarak yüksek maaşlar alması olarak kabul edersek iyi CEO’ların seçilmesi ve seçim usullerinin büyük rol taşıdığını vurguladı. Şirketler Kanunu tasarısının genel hukuk açısından getirdiği değişiklikler olduğu gibi usul hukuku açısından ortaya konan farklı hükümlerin varlığından bahsetti.

Toplantı, oturum başkanı ve aynı zamanda Çağa Hukuk Vakfı Başkanı Av. Barbaros Çağa’nın fikirlerini paylaşmasını takiben konuşmacılara yöneltilen soruların cevaplanmasıyla son buldu.