İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2009

AB BÖLGELER KOMİTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Bölgeler Komitesi’nin iki ayda bir düzenlenen Genel Kurul toplantısı 17 – 18 Haziran 2009 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantıda AB aday ülkelerine yönelik olarak, AB’ye uyum için gerekli olan düzenlemelerin büyük çoğunluğunu uygulamaya geçiren merciinin yerel yönetimler olduğu, bu nedenle yerel ve bölgesel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Genel Kurul toplantısında ayrıca, Maribor Şehir Konseyi Üyesi ve Slovenya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Jasmina Vidmar’ın
AB üyeliği için Türkiye’ye Kıbrıs sorununu kesin çözüme kavuşturma çağrısı yapan ve diğer aday ülkeler ile muhtemel aday ülkelere reformları sürdürmeleri gerektiği hatırlatılan rapor da kabul edildi. Raporda AB hukukuna uyum kapsamında, aday ülkelerden bölgeler ve yerel yönetimler arasındaki sınır ötesi işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen 1082/2006 sayılı “Karasal İşbirliği için Avrupa Gruplanması” (European Grouping for Territorial Cooperation) düzenlemesini gerçekleştirmeleri önemle isteniyor.  Vidmar tarafından kaleme alınan raporda Türkiye ve diğer AB aday ülkeleri ile ilgili şu değerlendirmelere yer veriliyor:

Türkiye:

  • Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çözümleri çerçevesinde ve AB ilkeleri doğrultusunda çözülmesinin Türkiye’nin AB adaylığı için önkoşul olduğu vurgulanıyor.
  • Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda AB standartlarına yaklaşmasını sağlayacak etkin siyasi ve anayasal düzenlemeleri yapması gerektiği hatırlatılırken, başta yolsuzluk ve organize suç ile mücadelede kapsamlı adımların atılmamış olduğu belirtiliyor.
  • Kadın – erkek eşitliği, kültürel ve dini özgürlükler, azınlık hakları konularında
    AB standartlarına uyuma yönelik düzenlemelerin henüz siyasi yaşamda işlerlik kazanmamış olduğunun altı çizilirken, Türkiye’den söz konusu alanlarda gerekli hukuki düzenlemeleri biran önce gerçekleştirmesi ve uygulamaya geçirmesi isteniyor.
  • Türkiye’de belediyelerin mali kapasitelerinin arttırılması memnuniyetle karşılanırken, demokrasinin temel şartlarından olan yönetilenlerin karar mekanizmalarına katılımı yönünden yerel yönetimlerin henüz yeterli ölçüde güçlü olmadığına dikkat çekiliyor.

Hırvatistan:

Jasmina Vidmar tarafından kaleme alınan raporda, Hırvatistan’ın AB üyelik sürecine uyuma yönelik düzenlemeleri uygulamaya geçirme konusunda kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilirken, adli reform yolsuzluk ile mücadele ve organize suç ile mücadele, azınlıkların yerel ve bölgesel seviyede entegrasyonlarını sağlayacak yönetsel ve mali destekler aracılığıyla güvence altına alınması, mültecilerin geri dönüşü ve Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği gibi alanlarda reformların sürdürülmesi gerektiği belirtiliyor.

Makedonya:

Bir diğer AB aday ülkesi Makedonya ile ilgili olarak ise,  ülkenin AB siyasi kriterlerini karşılamadaki yetersizliği ve Roma kökenli vatandaşlara yönelik uygulanan ayrımcılık eleştiriliyor. Makedonya Parlamentosu’nda kurulan Fırsat Eşitliği Komisyonu memnuniyetle karşılanırken, başta yolsuzlukla mücadele, aile içi şiddet, ayrımcılık ve seçimlere katılımda yaşanan eşitsizlikler eleştiriliyor ve bu alanlarda ilerleme kaydetmesi için çağrıda bulunuluyor.