İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2009

İKV’DE SOYSAL KARARI ÇERÇEVESİNDE VİZE SORUNU VE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI İLE İLGİLİ BİR TOPLANTI DÜZENLENDİ

24 Haziran tarihinde İktisadi Kalkınma Vakfı’nda Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Öğretim Üyeleri Thomas Vandamme ve Anna Galama’nın katılımıyla Soysal Kararı çerçevesinde Türk vatandaşlarının hizmetlerin serbest dolaşımından yararlanmaları üzerine bir toplantı düzenlendi. Toplantıda ağırlıklı olarak Türk vatandaşlarının AB Ortaklık Hukuku’ndan ileri gelen hakları ile ATAD’ın Soysal kararı sonrası yaşanan gelişmeler üzerinde duruldu.

Avrupa Hukuku açısından Ankara Antlaşması ve Katma Protokol (1970), AB müktesebatının birincil kaynaklarını oluşturuyor ve ikincil kaynak olarak adlandırılan AB mevzuat karşısında öncelikle dikkate alındığını vurgulayan öğretim üyeleri, bu suretle Katma Protokol yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye’ye vize uygulamayan Topluluk üyesi ülkeler ile AB üyesi olduğu tarihe kadar vize uygulamayan üye devletler tarafından Türk vatandaşlarına getirilen vize zorunluluğunun hukuki dayanağının olmadığı teslim etti. Ancak Vandamme ve Galama bu ülkelerin hangileri olduğunun tespit edilmesi ve geçmişteki hukuki mevzuatın ne olduğunun araştırılmasının ise son derece zor bir süreç olduğunu belirtti. Bununla birlikte ATAD’ın Soysal kararının politikacıların çok önünde giden liberal ve ilerici bir karar olduğuna işaret eden Hollandalı öğretim üyeleri, bu noktada Türkiye’nin Divan’ın sağduyusuna güvenerek hukuki yollara başvurması ve Komisyon’a bilgi ve kaynak sağlanmasında yardımcı olması gerektiği fikrini savundu. İKV uzmanları ise, Avrupa Komisyonu’nun AB genelinde hukukun üstünlüğü ilkesinin korunmasından sorumlu olduğu üzere bu konuda üye devletlerin harekete geçmesini beklemeden önce somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi.