İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2009

AVRUPA KOMİSYONUNUN GEÇTİĞİMİZ HAFTA ONAYLADIĞI DEVLET YARDIMLARI

Slovenya - Komisyon Slovenya’nın iki ayrı devlet yardımı programını onayladı. Bunlardan ilki, ekonomik krizden etkilenen ve talep eden her bir firmaya 500.000 Avro’ya kadar devlet garantili kredi yardımı, diğeri sübvansiyonlu (düşük faizli) yatırım ve işletme kredileri şeklindeki devlet yardımı programı oldu. Söz konusu yardımlar 2010 yılı sonuna kadar uygulanabilecek.

Finlandiya - Komisyon Finlandiya’nın 31 Aralık 2010 tarihine kadar vereceği sübvansiyonlu yatırım ve işletme kredisi şeklindeki devlet yardımı programını onayladı.

İtalya - Komisyon İtalya’nın iki devlet yardımı projesine onay verdi. İlk olarak Komisyon daha önce 2008 Kasım ayında onayladığı İtalya’nın banka ve finans kuruluşlarına vereceği devlet garantisi kapsamındaki yardım programının altı ay daha uzatılmasına izin verdi. Komisyonun izin verdiği ikinci devlet yardımı projesi, Nola Interport ile Napoli limanı arasında yapılacak demiryolu taşımacılığı ağına, üç yıl için verilecek 1.322.000 Avro tutarındaki devlet yardımı oldu.

Danimarka - Komisyon, Danimarka’nın, karbondioksit emisyonuna uyguladığı verginin tamamen kaldırılmasına, üye ülkeler arasındaki vergi farklarını arttıracağı gerekçesiyle karşı çıkarken, bu verginin belli bir oranda (AB düzeyinde enerjiye uygulanan vergilerin uyumlaştırılmış asgari düzeyine kadar) azaltılmasına izin verdi.

Almanya - Komisyon Almanya’nın madenlerin kapatılması ve yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan istisnai nitelikteki maliyetlerin karşılanmasına yönelik devlet yardımı programına izin verdi.

Avusturya - Komisyon, özel yatırımcıların kayıtlı sermayelerine garanti verilmesi yoluyla, Avusturya’nın Hypo Tirol bankasının sermayesinin değerlendirilmesi için verilecek
100 milyon Avro tutarındaki devlet yardımına izin verdi.

İrlanda - Komisyon İrlanda’nın Anglo Irish Bank’a yapmayı planladığı 1.5 milyar Avro tutarında sermayenin değerlendirilmesi şeklindeki devlet yardımını onayladı. Anglo Irish Bank’ın halen %100 hissesi kamuya ait olup, söz konusu sermaye değerlendirmesiyle, olağan hisse senedi şeklinde Bankaya sermaye aktarımı sağlanmış olacak. Bu yeni hisseler, devletin Anglo Irish Bank’ta halen sahip olduğu hisselerle aynı rüçhan haklara sahip olacak.