İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2009

AVRUPA KOMİSYONUNUN İZİN VERDİĞİ GÜNCEL ŞİRKET BİRLEŞMELERİ

İzin Verilenler

  • Komisyon BlueBay High Yield Investments (BlueBay HYI) (Lüksemburg), BlueBay Multi Strategy Investments (BlueBay MSI) (Lüksemburg) ve RHJ International’ın (RHJI) (Belçika) Alman Honsel AG’yi (HAG) hisselerini devralmak suretiyle ortak kontrolünü elde etmelerine izin verdi. BlueBay HYI hisse senetleri ve diğer finansal enstrümanlarda portföy yatırımı; BlueBay MSI çok yönlü stratejik yatırımlar; RHJI şirketlerin satın alınması ve işletilmesi; HAG ise başta otomotiv sektörü parçaları üretimi olmak üzere hafif metal işleme sanayinde faaliyet göstermektedir.
  • Komisyon OJSC Sibur Holding’in (Rusya), CITCO Waren-Handelsgesellschaft mbH (Avusturya), Citco Holdings Limited (Güney Kıbrıs) ve Westin Trading S.A. ‘nın (Panama) hisselerini satın alarak kontrollerini ele geçirmesine izin verdi. OJSC Sibur petrokimya ürünleri, gübre ve lastik üretmekte, devraldığı şirketler ise LPG, petrokimya ürünleri, gübre dağıtımı ve ticareti faaliyetinde bulunmaktadırlar.
  • Komisyon Itochu Corpotarion (Itochu) (Japonya), Mitsubishi Heavy Industries (Mitsubishi) (Japonya) ve Enolia Energy S.A. ‘nın (Enolia) (Yunanistan), Enolia Solar Systems S.A.’yı hisselerini satın alarak ortak kontrollerine geçirmelerine izin verdi. Itochu ve Mitsubishi başta otomotiv ve yan sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda, Enolia yenilenebilir elektrik üretimi, Enolia Solar ise fotovoltaik (pille elde edilen elektrik akımı) sistemleri modülleri ve entegrasyonu alanında faaliyet göstermektedir.

Şartlı İzin Verilenler

  • Komisyon Nuon Energy N.V.’nin (Hollanda), Vattenfall AB (İsveç) tarafından satın alınmasına, Nuon Energy’nin Almanya’daki perakende elekrik faaliyetlerinin kısmen ayrılması şartıyla onay verdi. Komisyon, enerji sektöründe faaliyet gösteren bu firmaların faaliyetlerinden sadece, özellikle Berlin ve Hamburg’daki küçük ticari müşterilere perakende elektrik satışı alanında rekabet açısından sorun olabileceği tespitinde bulundu. Çünkü Komisyona göre bu şehirlerde Vattenfall yükümlü (incumbent) tedarikçi, Nuon Energy ise piyasaya yeni giren en güçlü firma konumundadır. Buradan kaynaklanabilecek rekabet sınırlamalarının önüne geçmek için Vattenfall’in, Nuon Energy’in Berlin ve Hamburg’taki enerji faaliyetlerinin ayrılması önerisi Komisyon tarafından kabul edildi ve Komisyon bu şartla söz konusu devralma işlemine izin verdi.
  •  Komisyon SN Airholding’in (SNAH) (Belçika) Lufthansa AG (Almanya) tarafından satın alınmasına şartlı izin verdi. Komisyon’a göre, söz konusu devralma, havayolu taşımacılığında, Brüksel-Franfurt, Brüksel-Münih, Brüksel-Hamburg ve Brüksel-Zürih hatlarında rekabet sınırlamasına yol açabilecektir. Komisyonun rekabet ile ilgili endişelerini ortadan kaldırmak için Lufthansa, piyasaya yeni girecek firmaların söz konusu 4 hatta uçuş yapabilmeleri için yeterli kapasite (yer) tahsisi (slot allocation) sağlamayı ve özel şifre paylaşım anlaşmaları ve yaygın uçuş programları yapmayı taahhüt etmesi üzerine Komisyon devralma işlemine izin verdi.
  • Komisyon, her ikisi de elektrik ve gaz sektörlerinde faaliyet gösteren Essent’in (Hollanda), RWE (Almanya) tarafından satın alınmasına, Essent’in Stadtwerke Bremen AG’deki (SWB) kontrol hisselerini ayırması şartıyla izin verdi. Komisyon yaptığı incelemede, söz konusu birleşmenin Hollanda’da elektrik piyasasında toptan, perakende satışında veya ticaretinde ve Almanya’da elektrik ve gaz piyasalarının büyük bir bölümünde rekabet açısından herhangi bir sorun yaratmayacağını tespit etti. Ancak Komisyona göre bu şirketlerin birleşmesi, Almanya’da toptan elektrik ve gaz piyasalarında rekabet endişesi yaratabilecek niteliktedir. Essent’in kontrolünü elinde tutuğu SWB, RWE ile Almanya’da bu piyasalarda faaliyet göstermektedir. Bu durumda RWE, Essent’i ve dolayısıyla SWB’yi devralmakla bu piyasalardaki hakim durumunu kuvvetlendirecektir. Rekabet sınırlaması yaratabilecek bu durumun engellenmesi için RWE, Essent’in SWB’deki %51 oranındaki kontrol hissesini ayırmayı önerdi ve Komisyon bu şartla birleşme işlemine izin verdi.