İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2009

AVRUPA KOMİSYONU KKTC’YE SAĞLANAN MALİ YARDIM PAKETİ’NE İLİŞKİN 2008 YILI RAPORUNU AÇIKLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iktisadi kalkınmanın desteklenmesi yoluyla Kıbrıs’ın birleşmesine katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2006–2011 yılları arasında sağlanan ve 259 milyon Avro tutarında olan Mali Yardım Paketi’nin uygulanmasına ilişkin rapor 8 Temmuz 2009 tarihinde açıklandı. Paket kapsamında bulunan konulara ilişkin olarak 2008 yılı içerisinde 38 milyon Avro tutarında sözleşme imzalandığı belirtiliyor (Söz konusu miktarın 13 milyonu ödendi).

Mayıs 2009 sonu itibariyle bu rakam 84,5 milyon Avro’ya çıkmış durumda ve ödeme yapılan miktar 38,5 milyon Avro olarak açıklandı. Projeler ilerleyen yıllarda uygulanabilecekse de kalan fonlara ilişkin sözleşmelerin 2009 sonuna kadar imzalanması gerekiyor. 2008 yılı boyunca uygulanan projelere örnek olarak; köy geliştirme projeleri, 122 öğrenciye verilen burslar, okullara sağlanan hibeler ve süt depolanması amacıyla çiftçilere yapılan ödemeler gösterilebilir. Aynı zamanda, mayın temizleme çalışmaları desteklenirken, AB’nin hukuki yapısına ilişkin 220 seminer ve çalıştay düzenlendi.

Rapora ilişkin bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, AB tarafından sağlanan yardımın somut faydalar yaratmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Kıbrıs’ın birleşme sürecine, Mali Yardım Paketi ile katkı sağlandığını ifade etti. Son olarak, liderler arasında yürütülen müzakere sürecini güçlü bir şekilde desteklediklerini vurguladı.

Bilindiği üzere, Mali Yardım Paketi kapsamında yer alan fonlar; su arzı, kirli su arıtma, katı atık yönetimi, enerji arzı ve haberleşme gibi alanlarda AB standartlarının karşılanması amacıyla kullanılabiliyor. Fonlardan sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler, okullar, köyle ve KOBİ’ler faydalanabiliyor.