İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2009

AVRUPA BİRLİĞİ SAYIŞTAYI TARIM ÜRÜNLERİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Birliği Sayıştayı 8 Temmuz günü, tarım ürünlerinin promosyonu, bilgi paylaşımı ve bu alandaki harcamaların hukukiliğine ilişkin bir rapor yayımladı. Sayıştay raporu, tarım ürünleri promosyonu ve bilgi paylaşımına yönelik politikaların değerlendirilmesinde ve söz konusu programların izlenmesinde birtakım zorluklar olduğuna işaret ediyor.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği 1980’lerden bu yana tarım ürünleri için promosyon faaliyetleri düzenliyor ve bunlara finansman sağlıyor. 1999 yılında bu alandaki düzenlemeler iç pazar ve üçüncü ülkeler için olmak üzere iki tüzükte toplanırken, 2008 yılı başında önceki iki metne sadık kalınarak tek bir tüzükte birleştirildi. Sayıştay raporunda ön plana çıkan görüşler ise şöyle sıralanıyor:

  • Avrupa Komisyonu’nun tarım ürünleri promosyonu, bilgi paylaşımı ve harcama yönetimi hususunda kaydettiği gelişmeler takdirle karşılanmakla birlikte bu gelişmeler sektörün daha geniş bir kısmına yayılmalıdır;
  • Söz konusu alandaki Topluluk politikasının etkinliğini ölçme konusunda kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır;
  • Komisyon’un bu programlara finans sağlanmasında sergilediği seçici tutum, üye devletler tarafından da benimsenmelidir;
  • Komisyon tarafından harcamaların denetimi alanında kaydedilen gelişmelere ek olarak üye devletler de bu hususta daha sıkı kontrol mekanizmaları adapte etmelidir.