İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 TEMMUZ 2009

G8 ZİRVESİNDEN KÜRESEL GIDA GÜVENCESİ KONUSUNDA İNİSİYATİF

İtalya’nın L’Aquila kentinde toplanan G8 zirvesinin gündem maddeleri arasında giderek ciddileşen küresel açlık sorunu ele alındı. Ekonomik krizin daha da ağırlaştırdığı açlık ve yoksulluk koşulları uluslararası politikanın öncelikleri arasında üst sıralara yerleşirken, G8 zirvesinde bu küresel sorunla mücadelede tarımsal üretim ile acil gıda yardımlarının artırılması yaklaşımının benimsenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Bu hedefler doğrultusunda geçtiğimiz yıl için ayrılan 10 milyar dolarlık meblağın önümüzdeki üç sene için 20 milyar dolara çıkarılması kararlaştırılan zirvede liderler, dünya nüfusunun % 15’inin açlık sorunuyla karşı karşıya olmasının kabul edilemez olduğu ve yoksul ülkelerde kırsal kalkınmaya destek olacak gıda güvencesi inisiyatifi hususunda anlaşmaya varıldığı ortak mesajını verdi. Avrupa Birliği tarafından da memnuniyetle karşılanan bu gelişmeye ilişkin Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da Birliğin bu inisiyatife 3 milyar avro tutarında katkı sağlayacağını ifade etti. Zirve sonucunda, küresel açlıkla mücadelede şu ilkeler üzerinde anlaşmaya varıldı:

  • Tarımsal yatırımların teşvik edilerek küresel gıda üretiminde sürdürülebilir büyüme sağlanması
  • Ülkelerarası ortaklık ve uluslararası kuruluşlarla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde tarım arazilerinin sanayileşmiş ülkeler tarafından satın alınma eğiliminin önüne geçmek için çalışılması
  • Gıda yardımlarının daha etkin kılınması için uluslararası kurumsal yapıların reform sürecine tabi tutulması
  • Yerel çiftçiliğin ve pazarların gelişimini hızlandırmak üzere bölgesel proje ve programlara verilen desteğin artırılması